Vad betyder beta?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är grann en synonym till täck?

Hur används ordet beta?

 • verb
   1. För några år sedan tillhörde han en grupp domare som fick resa runt till olika tingsrätter i landet för att beta av en del mål som hade hunnit bli gamla.
   2. Suckade djupt och insåg att det bara var att jogga runt hela intervallrundan inklusive den två kilometer långa nerjoggssträckan vi hunnit beta av för att leta efter den försvunna luren.
   3. Dessa djur kan övervintra i stora besättningar och på sommaren beta små spridda marker mellan vilka de flyttas på ett rationellt sätt.
   4. Nu har han börjat beta av min lista och är hittills mycket nöjd med förslagen.
   5. Detsamma gäller fettsammansättningen i köttets fett om djuren får beta ute.
   6. Under de fem år som gått sedan Spotfiy slog upp dörrarna för allmänheten har företaget hunnit beta av ett par utvecklingssteg.
   7. För att spara på rösten brukar hon beta av intervjuerna över telefonen så att hon kan fokusera fullt ut på att sjunga när hon turnerar.
   8. Paul McCartney må beta av sin historia men han befinner sig i nuet.
   1. När lådan är färdigsnickrad kan det vara en god idé att beta utsidan.
   1. Mamma satte mig i arbete med att beta spöna och själv började hon rota fram flytvästar åt oss.
 • subst.
   1. Han har precis tagit kakan ur ugnen och nu skär Abdel Aziz sig en liten beta för att provsmaka den.
   1. Det var en beta som utgjordes av ett diplom och ett foto av hela klassen i sina avgångskläder.
   2. Hon gav mig en beta för livet.

Historik för beta

 • 1. beta, verb, om boskap = fornsvenska = fornisländska o. fornnorska beita, danska bede (engelska bait från nord.), av urgermanska *baitian, kausativum till bita, alltså urindoeuropeiska *bhoidei̻ō, kommer (någon) att bita, motsvarande sanskrit bhēdáyati, kommer att klyva (se för övrigt bita); sedermera med allehanda konstruktionsförskjutningar; bildat som leda 3 till lida, gå. — Etymologiskt samma ord är det föråldrade beta i betydelse 'jaga med falk eller hund'.
 • 2. beta, verb, tekn., behandla med skarp vätska, betsa, fornsvenska bēta = medellågtyska béten, nyhögtyska beizen (lånat i svenska betsa); etymologiskt identiskt med föregående, alltså: komma (något) att bita sig in i (något). -- Härtill: substantiv beta, om skarp vätska.
 • 3. beta, substantiv, munsbit, tugga, ur s. k. oblika kasus på -a uppkommet av fornsvenska biti m. (liksom anda till ande, hjärna till fornsvenska hiærne osv.), motsvarande fornisländska o. fornnorska biti, nyhögtyska bissen och så vidare, av urgermanska *bitan-, bildat på det s. k. svaga avljtidsstadiet till bita. -- Efter den betan, från Joh. 13:27, gamla översättningslån: 'efter den betan (dvs. brödstycket) for satan in i honom'; sedan i bildlig betydelse: efter att ha gjort den (tråkiga) erfarenheten; härav också minnesbeta.
 • 4. beta, verb, (genom bitande) sönderdela. = danska bede, jämför fornisländska o. fornnorska bita, avledning av föreg.
 • 5. beta, växt, 1578, jämför medellågtyska bête (varav även nyhögtyska beete) = fornhögtyska bieza, bîzza, anglosaxiska béte (engelska beet), under de första årh. e. Kr. lånat från latin bēta, väl av keltiskt ursprung.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Matteus

Latinsk variant av det hebreiska namnet Matthaios som betyder Herrens gåva..

Hur böjs beta ?

substantivDefinition: bit; minnesbeta
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en beta betan betor betorna
genitiv en betas betans betors betornas
substantivDefinition: grekisk bokstav
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett beta betat betan betana
genitiv ett betas betats betans betanas
verb
aktiv passiv
grundform att beta att betas
nutid betar betas
dåtid betade betades
supinum har|hade betat har|hade betats
imperativ beta
particip
presens betande
perfekt en betad
ett betat
den|det|de betade