/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för beslagtaga, menade du beslagta?

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till beslagtaga

beslagtaga är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet beslagtaga?

  1. Av den skrymmande drogen kat kunde tullen beslagtaga 4 788 kilo 2007.
  2. Tullens personal saknar nämligen befogenheter för att beslagtaga stöldgods och också att hålla kvar en misstänkt person.
  3. Sedan Napoleon förklarat Stein i akt och låtit beslagtaga hans gods, vistades han under tre år i Österrike.
  4. En order undertecknad av statssekreteraren lord Halifax påbjöd, utan att ange de anklagades namn, att det brottsliga tidningsnumrets " författare, tryckare och utgivare' " skulle häktas och deras papper beslagtagas.
  5. Strålskyddsinstitutet överväger nu ett eventuellt beslagtagande av strålkällorna.
  6. Tingsrätten har beslutat om så kallad kvarstad, ett tillfälligt beslagtagande, för målsägandens Gränges skadeståndsanspråk.
  7. Regeringen kunde därefter genomdriva lagstiftning om nationalisering av företag och beslagtagande av kyrklig egendom.
  8. Han menar att ett beslagtagande av kriminellas fastigheter och pengar är ett effektivt sätt att bekämpa brott.
  9. Irans beslagtagande av ett svenskägt brittiskt tankfartyg i Hormuzsundet har kallats ett brott mot internationell lag av Storbritannien.
  10. Irans beslagtagande av två brittisk oljetankers under fredagen är den senaste upptrappningen i konflikten mellan USA, Storbritannien och Iran.
  11. Från motormännens riksförbund tror man inte att fängelse och beslagtagande av fordonet räcker för att stoppa ett sånt här beteende.
  12. Hon påminner även om den lag som trädde i kraft den 1 juli, som möjliggör beslagtagande av kriminella personers tillgångar.
  13. Han öppnade eld med ett jaktvapen när han söktes upp av myndighetsföreträdare som skulle över-lämna ett beslut om beslagtagande.
  14. Det lockeanska villkoret gör gällande att andra människors situation inte får förvärras vid beslagtagande av oägda naturresurser.
  15. Polisens beslagtagande av servrar i onsdags har fått hård kritik, men förundersökningsledare Håkan Roswall slår nu tillbaka denna: -Det var fullt befogat.
  16. Krigsförklaringarna åtföljdes av beslagtagande av tyska fartyg m m. samt i några fall av tyska undersåtars internering eller utvisning.
  17. Enligt hans uppfattning ledde reformernas beslagtagande av mark till att livet och produktionen på landsbygden stördes och att religiösa institutioner eroderade.
  18. För att kunna beslagta marken har Israel tillämpat en lag från 1950 som tillåter beslagtagande av mark, men det är juridiskt oförsvarbart, enligt justitieministern, rapporterar AP.
  19. ” Vi fördömer Rysslands aggressiva beslagtagande av tre ukrainska fartyg och dess besättning ”, skriver premiärminister Theresa Mays talesperson och tillägger att händelsen ytterligare blottlägger Moskvas destabiliserande uppförande i regionen.
  20. Irans beslagtagande av den brittiska tankern inträffade efter att Gibraltars högsta juridiska instans beslutat att en iransk oljetanker som beslagtagits i Gibraltar kunde hållas kvar i ytterligare 30 dagar.
  21. Bolaget skriver till JK att ett beslagtagande av flygplanet är att likställa med en häktning, men att åklagaren aldrig presenterat någon grund för varför planet hölls kvar på Malmö Airport.
  22. Uppgörelsen, som är den enskilt största som har undertecknats mellan den nya zeeländska regeringen och maorierna, fastställer att maorierna blev utsatta för olagligt beslagtagande av mark och brott mot Waitangiavtalet.
  23. Då kätteri var en förbrytelse skulle legaterna inte bara predika, utan också leverera kättarna till de civila myndigheterna för förvisning och beslagtagande av eventuell egendom.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Barbro
  Svensk variant av det grekiska namnet Barbara: främling eller icke-grekisk kvinna.
 • Barbara
  Grekiskt namn som betyder främling eller icke-grekisk kvinna.

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2