Synonymer till konfiskera

Synonymer till konfiskera

Ur Synonymordboken

Vad betyder konfiskera?

Ur Ordboken

Var med och bygg upp synonymordboken

Är sjakal en synonym till asätare?

Hur används ordet konfiskera?

 • Och när ekonomin nu måste räddas uppstod den stolliga idén att konfiskera småsparares bankmedel.
 • Landets ekonomi har varit i fritt fall sedan president Robert Mugabe vid millennieskiftet började konfiskera vita jordbrukares ägor.
 • Några politiker varnade för att de övervägde att rösta nej till de mest kontroversiella inslagen i förslaget såsom att skattemyndigheterna ska kunna hålla inne löner och pensioner samt konfiskera egendom för skattebetalare som inte betalar sin fastighetsskatt.
 • Bland annat har man gjort besök på den främsta oberoende tidningen Nasja Niva för att konfiskera dator och dokument.
 • Varför inte bara konfiskera klistermärkena och kasta dem på grund av vandalisering?
 • Bara för att Abdulmutallab skylde sina handlingar med en filt lär det inte hjälpa för framtiden att till exempel konfiskera kudden från ett femårigt barn.
 • Men nu vill de alltså konfiskera beslutanderätten över val som rör människors vardag.
 • Amerikanska åklagare är på väg att konfiskera fyra moskéer och en skyskrapa i New York.
 • För självklart ska inte staten konfiskera Volvo och ge skattepengar till Ford.
 • Skolans personal reagerade med att konfiskera inbjudningskorten varpå pojkens pappa anmälde skolan till JO.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.