/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för bestyrkt, menade du bestyrka?

Synonymer till bestyrkt

Hur upplevde du uppläsningen av bestyrkt?

eller

Liknande ord till bestyrkt

bestyrkt i sammansättningar

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet bestyrkt?

  1. Hans länge omtvistade brottslighet är numera till fullo bestyrkt.
  2. Testamente ska nämligen delges arvinge genom överlämnande av testamentshandlingen i bestyrkt avskrift.
  3. Fördraget finns i en bestyrkt version på varje av Europeiska unionens officiella språk.
  4. Varje medlemsstat har erhållit en bestyrkt kopia av fördraget av den italienska regeringen.
  5. Denna uppgift blev bestyrkt av Sundars erfarenhet, men hade svårt att bli trodd i västvärlden.
  6. Det finns i en juridiskt bindande och bestyrkt version på varje av Europeiska unionens officiella språk.
  7. Den franska regeringen fick till uppgift att överlämna en bestyrkt kopia av originalet till varje annan medlemsstat.
  8. Att drottningen beundrade Ebba Sparre är enligt Stolpe " väl bestyrkt", däribland av den engelske ambassadören i Stockholm Bulstrode Whitelocke.
  9. Denna tankan synes bestyrkt därigenom, at i senare tider, Skepp i allmänhet, icke undergått någon särdeles förändring, hvarken till skapnad eller Taklings-sätt ".
  10. Carlsson framlägger en hypotes att det bevarade brevet varit avsett att överlämnas till den norske rikskanslern som ville uppvisa en bestyrkt kopia av unionsbeslutet.
  11. Den moderna forskningen har bestyrkt att Yusuf u Zulaikha är skrivet av en annan författare och har tillskrivits Ferdousi för att stärka hans påstådda muslimska bekännelse.
  12. En uppgift, att Sadler 1587 skulle ha sänts till Skottland för att utverka Jakob VI:s medgivande till hans mor Maria Stuarts avrättning, är inte historiskt bestyrkt.
  13. Bättre bestyrkt genom tidigare vittnesbörd är framställningen att Regulus maka efter underrättelsen om att Regulus dött i fångenskap låtit två förnäma karthagiska fångar undergå en grym behandling.
  14. Nu återstår det att se om rätten delar min uppfattning eller inte, men jag är bestyrkt i min övertygelse efter att dels ha sett filmerna och ha tagit del av pojkarnas berättelser, säger åklagaren John Dagnevik.
  15. För övrigt är inte en sådan inskrift i singularis historiskt bestyrkt, utan endast sådana inskrifter, som vänder sig till okända gudar i pluralis, liksom det är osäkert, huruvida detta areopagtal är autentiskt.
  16. Åtföljda av underlagmannen Jakob Andersson Grubb i Umeå, som jämte dem bestyrkt skattelängden från Titis, jämte ett följde på ungefär femton man, trängde de ned i fjordarna och krävde lapparna på skatt i enlighet med Sveriges anspråk.
  17. Hans uppträdande på aristokratins sida i de av Graccherna inledda agrariska striderna, i vilka han dock snarast synes ha velat intaga den medlande partens ställning, ådrog honom popularernas (folkpartiets) ovilja ; och då han en morgon plötsligt fanns död i sin säng uttalades av många en aldrig bestyrkt och aldrig vederlagd misstanke, att han inte dött en naturlig död.
  18. Den deputation, som under biskop Gezelius ordförandeskap 1710 tillsattes i Stockholm för att granska domen, bestyrkte delvis hans irrlärighet.
  19. I allmänhet bestyrkte SIL-studierna många av Capos upptäckter och ledde till justeringar av några av hans mer provisoriska grupperingar.
  20. Han försonades 1357 med sin far, men lät emellertid som kung avrätta mördarna, och bestyrkte med ed, att Inês varit hans lagvigda hustru och lät begrava henne i det kungliga gravvalvet.
  21. Förmodligen kände Eusebios att han behövde säkerställa mytemets trovärdighet då han i sin Vita skrev att Konstantin berättat historien för honom personligen " och bestyrkte den med eder" i slutet av sitt liv " då jag ansågs värdig hans sällskap".
  22. Så sent som 1952 hade 23 avrättningar per annum verkställts i England och Wales, vilket motsvarade de lösta mord i vilka personen varit en mentalt frisk vuxen och inte erhållit benådning av drottningen (i praktiken fattades beslutet i modern tid av inrikesministern, som bestyrkte eller avslog nådeansökan).
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-06-28

 • Leo
  Latinskt namn med betydelsen lejon.
 • Besläktade namn: Leon
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2