/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till betonad stavelse

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är fial en synonym till tornspets?

Hur används ordet betonad stavelse?

  1. Vad som i talspråket kännetecknar en betonad stavelse varierar mycket från språk till språk.
  2. I stavelser som föregår en betonad stavelse är samtliga vokaler utom/u/och/o/differentierade.
  3. Katalex är en ofullständig versfot, bestående av en betonad stavelse, som " saknar" en obetonad slutstavelse.
  4. Ett iriskt ord har vanligtvis bara en betonad stavelse, nämligen den första stavelsen i ordet.
  5. En betonad stavelse är mer betonad än en halvbetonad, som är mer betonad än en obetonad.
  6. I ord med bara en betonad stavelse, som svenska ord med accent I, används bara: ' mager'.
  7. I IPA markeras en betonad stavelse med symbolen till vänster om stavelsen, som i ” lämnade ” och ” vanära ”.
  8. Fallande peon är en fallande versfot som består av fyra stavelser, dvs en betonad stavelse följd av tre obetonade.
  9. En versfot som inleds med en betonad stavelse kallas fallande, om den avslutas med den betonade stavelsen kallas den stigande.
  10. Det betyder att trokén innehåller en lång stavelse följt av en kort, alternativt en betonad stavelse följt av en obetonad (— ∪).
  11. Obetonade stavelser efter en betonad stavelse får successivt färre alternativ och i den tredje obetonade efter betoningen förekommer endast [ a ] och.
  12. Sålunda uttalas/a/och/o/i obetonad ställning på samma sätt: ordinitialt och efter hård konsonant närmast före betonad stavelse som [ ʌ ], eljest som ett schwa.
  13. I svenska språket har alla ord minst en betonad stavelse, och alla betonade stavelser har ett långt vokalljud, eller ett kort vokalljud följt av ett långt konsonantljud.
  14. I modern europeisk poesi delas cesurer vanligen in i manliga cesurer, som följer en betonad stavelse eller taktdel, och kvinnliga cesurer, som följer en obetonad stavelse eller taktdel.
  15. Denna terminologi har senare anpassats i beskrivningen på moderna europeiska språk (till exempel svenska), där det hänvisas till en fot som består av en obetonad stavelse följt av en betonad stavelse (som i " minut").
  16. På en plats i versen som kräver " betonad stavelse" måste stavelsen i det valda ordet vara lika betonad som eller mer betonad än de båda kringliggande: på en plats i versen som kräver " obetonad stavelse", måste stavelsen i det valda ordet vara lika obetonad som eller mindre betonad än de båda kringliggande.
  17. Det har också hävdats att det är detta fenomen som gör att engelska meningar som I really believe Ebenezer was a dealer in magnesium or I bought blueberries, bayberries, raspberries, mulberries, and brambleberries (om dessa meningar uttalas med en fallande intonation) gradvis faller i tonhöjd, så att varje betonad stavelse (här understrukna) är lite lägre än den föregående.
  18. På samma sätt kan man ofta utläsa ett enstavigt ord i kombination med ett angränsande ords betonade stavelse om de följer på varandra, till exempel -tur till i en hexameterrad som Åkte han/tur och re/tur | till/månen och/stjärnorna/alla?

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Jennifer
  Engelskt namn som antagligen kommer från det walesiska namnet Guinevere: vit våg.
 • Jenny
  Smekform för det engelska namnet Jane: Herren är nådig. Även en kortform av det engelska namnet Jennifer: vit våg.
 • Besläktade namn: Jennie, Jenni

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2