/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bibehålla sig

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är överrock en synonym till aba?

Hur används ordet bibehålla sig?

  1. I Uppsala kunde han likväl inte bibehålla sig länge.
  2. Varje varelses grunddrift är att bibehålla sig själv i sitt bestämda vara.
  3. Ledningen av utrikesärendena, vilka föga intresserade Karl XI, överlämnades efter Johan Gyllenstiernas död (1680) åt Bengt Oxenstierna, som lyckades bibehålla sig som kanslipresident och utrikesminister.
  4. Av Kreutzers 30 operor (de flesta färgade av en romantik i Uhlands stil) lyckades endast Das Nachtlager in Granada (1834 ; svensk översättning " Nattlägret i Granada" 1860) bibehålla sig.
  5. Längst vill minnet om honom bibehålla sig i själva Kristiansand med omnejd, vars dittills nakna utseende han helt förändrade genom anläggandet av parker, plantering av alléer och reglering av vattendrag.
  6. Genom kungliga förordningar 21 december 1857 och 22 december 1863 blev sagda lösningsrätt omsatt i en rättighet att, då försäljning eller pantsättning ägt rum inom nämnda s.k. bördsleder, bibehålla sig i sitt förvärv mot vissa på annan grund än skyldskap lösningsberättigade (negativ bördsrätt).

bibehålla sig i ordbok från 1870

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Angelika
  Latinskt namn som betyder änglalik.
 • Angela
  Italienskt namn som betyder ängel. Även en kortform av det latinska namnet Angelika: änglalik.
Besläktade namn: Angelina

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2