/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till bildningsanstalt

Hur upplevde du uppläsningen av bildningsanstalt?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

bildningsanstalt är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet bildningsanstalt?

  1. 1583 var det nästan uteslutande en bildningsanstalt för unga präster.
  2. I en annons i Aftonbladet 1865 kallas institutet för ” Handels-Institut eller bildningsanstalt för ynglingar, som ägna sig åt handeln ”.
  3. På grund av ett av honom som ledamot av Stockholms stadsfullmäktige 8 december 1865 väckt förslag stiftades den s.k. decemberfonden för upprättande av en högre bildningsanstalt i huvudstaden, Stockholms högskolas grundplåt.
  4. Kollegiet leddes till en början av jesuitiska lärare, bland annat Laurentius Nicolai Norvegus, och var till år 1583 nästan uteslutande en bildningsanstalt för unga katolska och reformkatolska präster, som ditkallades av konungen och understöddes av honom.
  5. Inom hela detta område var Härnösands gymnasium länge den enda bildningsanstalt som utexaminerade elever till universiteten ; detta gymnasium har därför genomgåtts av nästan alla akademiskt bildade män under denna tid inom den norra delen av Sverige.
  6. Då August Röhss den 29 juli 1901 gjorde sin donation på 350 000 kronor, för upprättande av en professurer i nationalekonomi med mera, vid Göteborgs högskola så ville han " samtidigt gagna den merkantila bildningen i vårt land" och markerade " att vid tillsättande af dessa professurer det måtte bestämmas, att innehafvarne skola, därest så påfordras, medverka vid undervisningen i en eventuell högre merkantil bildningsanstalt i Göteborg".
  7. Vid 13 års ålder blev Bartholin student och odlade sedan i fem år vid universitetet de olika filosofiska vetenskaperna, tills han blev upptagen i den berömda bildningsanstalten på Rosenholm hos sin fars vän, Holger Rosenkrantz, vars umgänge och påverkan han njöt i tre år, innan han efter tidens sed anträdde den långa bildningsresan till utlandet, som skulle avsluta hans utbildning.
  8. Han utgav även bland annat Läroverken såsom bildningsanstalter (1853), Läran om satsers bildning (1856) och Borgholms slotts historia (1877).
  9. Aten hade flera gymnasier – rymliga, av pelargångar omslutna platser – vilka från början var bestämda för kroppsövningar, men som, då även skalder och filosofer där brukade uppträda och samla kring sig skaror av lyssnande åhörare, i själva verket kom att betraktas som ett slags universella bildningsanstalter.
  10. Av bildningsanstalter fanns bland annat: teknisk högskola och universitet i förening med lantbruksinstitut samt akademi för konst och konstindustri och rabbinseminarium, alla i Breslau, 76 gymnasier av olika slag för gossar och 54 för flickor, vidare 2 lantbruksskolor, 10 evangeliska och 15 katolska lärarseminarier samt 1 evangeliskt och 2 katolska lärarinneseminarier m.m.
  11. Leitner fick sin uppfostran i Konstantinopel, Brussa och London, var 1855 under Krimkriget tolk åt engelsmännen, utnämndes 1861 till professor i arabiska vid King ' s College i London, men for efter någon tid till Lahore i Indien och inrättade där under årens lopp inte mindre än 70 bildningsanstalter, dels läroverk (bland annat Punjab University College), dels litterära samfund och folkbibliotek samt uppsatte sex tidningar på olika språk.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Niklas
  Nyare variant av det grekiska namnet Nikolaus som består av betydelseelementen seger och folk.
 • Nikolaus
  Grekiskt namns om består av betydelseelementen seger och folk.
Besläktade namn: Nicholas

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs bildningsanstalt?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en bildningsanstalt bildningsanstalten bildningsanstalter bildningsanstalterna
genitiv en bildningsanstalts bildningsanstaltens bildningsanstalters bildningsanstalternas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2