Vad betyder bram-?

Hur uttalas bram-?

  1. [bramm-]
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är morgoväkt en synonym till hanegäll?

Historik för bram-

  • bram- i bramsegel (bramsel 1689) och så vidare, från lågtyska eller holländska bram detsamma, väl till fornsvenska, danska bram, ståt, prakt, alltså 'prakt- eller lyxsegel', jämför engelska top-gallant, bram-, snarast av gallant, ståtlig. — Fornsvenska (osv.) bram, ståt, i nysvenska någon gång som danism (t. ex. Levertin), jämför norska o. svenska dialekt brama, brösta sig, hör samman med svenska dialekt bramla, larma. Med avseende på betyd.-utvecklingen: larma › skryta, brösta sig › (i vissa fall) ståt(a), prål(a) jämför brasa, braska, prakt, prunk, pråla, skryta, skräna (vard.), skrävla. — Stammen bram- kan stå i avljudsförh. till brumma.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Ansgar

Forntyskt namn med betydelsen gud och spjut: gudaspjut. Ansgar var Nordens apostel..

Anselm

Forntyskt namn med betydelsen gud och hjälm: gudahjälm..

Besläktade namn: Selm, Selmer, Ansgarius