/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till buskrik

Hur upplevde du uppläsningen av buskrik?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

buskrik är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är överrock en synonym till aba?

Hur används ordet buskrik?

  1. Björktandvingefinns finns i löv och blandskog men även på buskrika marker.
  2. Hagtornsspinnaren lever i olika typer av buskrika lövmarkar, gärna i skogsbryn.
  3. Buskringspinnare lever i olika typer av buskrika marker, exempelvis betesmarker, skogsbryn och alvarhedar.
  4. Under häckningsperioden lever den på fuktiga ängar, i parker, buskrika landskap, våtmarksskogar och fruktträdgårdar.
  5. Syftet med betesdjuren är att de ska restaurera sandiga träd-och buskrika betesmarker som håller på att växa igen.
  6. Många träd-och buskrika områden får en förhöjd miljöersättning, som kompensation för att marken inte längre kan få gårdsstöd.
  7. Tosteblåvinge lever i de flesta träd och buskrika miljöer, gärna i gläntor och längs mindre skogsvägar.
  8. Arten förekommer i skog och buskrika marker i södra och centrala Europa, upp till mellersta Skandinavien.
  9. Naturen består av buskrika betesmarker, torrmängar och på östra sidan ekskogar samt Sveriges största bestånd av avenbok.
  10. Höksångaren lever i högvuxen buskmark med spridda träd i öppen terräng, men också i buskrika gläntor i öppen skogsmark.
  11. Björkspinnare lever i olika typer av buskrika marker, gärna i skogsbryn, på hyggen, igenväxande marker, slånrika betesmarker och liknande.
  12. Den förekommer oftast i buskrika landskap, lundar eller örtrik löv-och blandskog och trivs i väl uppvuxna parker och trädgårdar.
  13. Vi kommer att använda dem till bland annat att restaurera sandiga och träd-och buskrika betesmarker som håller på att växa igen, säger Paul Eric Jönsson, chef för naturvårdsenheten i Skåne län.
  14. Reservatet är ett träd-och buskrikt beteslandskap med en riklighet av örter.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Angelika
  Latinskt namn som betyder änglalik.
 • Angela
  Italienskt namn som betyder ängel. Även en kortform av det latinska namnet Angelika: änglalik.
Besläktade namn: Angelina

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2