/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till cancerogen

Hur upplevde du uppläsningen av cancerogen?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till cancerogen

cancerogen är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet cancerogen?

  1. Sonens outtröttliga kamp mot engelskans hälsovådliga partiklar som ständigt hotar att tränga in i hans hjärna kontrasteras mot moderns utsatthet och naiva ovillighet att skydda sig mot cancerogen strålning.
  2. - Användning av solarier är cancerogen för människor.
  3. Medan metanol ger emissioner av cancerogen formaldehyd ger etanol inte helt ofarlig acetaldehyd.
  4. -Användning av solarier är cancerogen för människor.
  5. Däremot såg de en dosberoende cancerogen effekt av strålning.
  6. Radon är en radioaktiv och cancerogen gas som kan finnas i bostäder.
  7. Radon är en cancerogen gas som leder till 500 lungcancerfall om året i Sverige.
  8. Brandröken är cancerogen och brandmännen löper dubbelt så stor risk att drabbas av cancer.
  9. Sedan dess har forskning visat att UV-strålning i solarier utan tvekan är att betrakta som cancerogen, enligt IARC.
  10. -Att utsätta sig för cancerogen UV-strålning kan aldrig vara rätt sätt att komma åt en eventuell D-vitaminbrist.
  11. Sedan dess har forskningen visat att UV-strålning i solarier utan tvekan är att betrakta som cancerogen, enligt IARC.
  12. Undersökningen har störst sensitivitet efter menopausen då kvinnornas bröst blir lösare och kontrasten till cancerogen vävnad blir större.
  13. Radon är en radioaktiv och cancerogen gas som enligt lag ska mätas och åtgärdas för att inte orsaka skador på människors hälsa.
  14. Fram till 1970-talet användes vägolja i oljegrus, men den förbjöds på grund av sitt innehåll av cancerogen stenkolstjära.
  15. Östrogenet kan ha cancerogen verkan (livmodercancer och bröstcancer), vilket enligt somliga kan ha att göra med relationen mellan metaboliterna.
  16. Kreosot från stenkolstjära är, i motsats till kreosot från trätjära, påvisat cancerogen då man penslar den på råttors rakade hud.
  17. WHO avdelning för cancerstudier, IARC, har år 2011 klassat även radiofrekventa fält, tex från mobiltelefoner som möjligt cancerframkallande " klass 2B cancerogen".
  18. Kloroform, trikloretylen, perkloretylen, koltetraklorid, metylenklorid, bensen, styren och formaldehydär klassificerade enligt International Agency for Research on Cancer (IARC) som cancerogen eller troligen cancerogena.
  19. Det innehåller bland annat akrylamid, vilket i stora mängder är ett nervgift och i mindre mängder är cancerogen och även kan ge fosterskador.
  20. -Att utsätta sig för cancerogen UVstrålning kan aldrig vara rätt sätt att komma åt en eventuell brist på D-vitamin, säger Ulrik Ringborg, professor emeritus på Radiumhemmet och expert på hudcancer, till Rapport.
  21. Det har sedan 1950-talet varit känt att det tas upp av växter, varmed användning av DES inom jordbruk eller som läkemedel till människan får konsekvenser i många generationer av näringskedjan, och den sålunda fortsätter vara hormonstörande och cancerogen också i låga doser.
  22. – Växtskyddsmedel som är cancerogena är förbjudna.
  23. Vi behöver fasa ut hormonstörande, allergiframkallande och cancerogena ämnen.
  24. Inte ens för de cancerogena ämnena, säger Lena Ek (c).
  25. Giftiga ämnen som är cancerogena och kan skada vår fortplantningsförmåga.
  26. I vindruvor har bland annat cancerogena ämnen hittats, skriver Dagens Nyheter.
  27. Vissa av dessa är klassade som hormonstörande och är misstänkt cancerogena.
  28. Sedan 2009 klassar Världshälsoorganisationens cancerforskningsorgan IARC solarier som cancerogena för människor.
  29. Många trihalometaner är cancerogena och/eller är skadliga för ozonlagret.
  30. Många dihalometaner är cancerogena och/eller är skadliga för ozonlagret.
  31. Aromatiska kolväten är ofta klassade som både giftiga och cancerogena.
  32. Flera PAH är cancerogena och påverkar människor, djur och natur.
  33. Var tionde kontrollerad lägenhet har för höga halter av den cancerogena gasen radon.
  34. Båda dryckerna har varit klassificerade som förmodligen cancerogena sedan IARC:s senaste genomgång 1991.
  35. Enligt Helene Rask kan det finnas kemikalier som är allergena, hormonstörande, cancerogena på förskolorna.
  36. Bara 150 meter längre bort finns utfyllnadsmassor bland annat med det cancerogena ämnet PAH.
  37. Kommunen har bland annat hittat metaller och andra ämnen som är giftiga och cancerogena.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Ossian
  Keltiskt namn med oviss betydelse.
 • Oskar
  Keltiskt namn som betyder gudaspjut.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs cancerogen?

adjektiv
positiv en cancerogen
ett cancerogent
den|det|de cancerogena
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2