Vad betyder common sense?

Hur uttalas common sense?

 1. [kåmmen sens]
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är sorgetal en synonym till parentation?

Hur används ordet common sense?

   1. Genom sin okuvliga forskarenergi och sin omutliga " common sense" har han nått en rangpalts vid Theodor Mommsens sida.
   1. Det delikata kanoniska problemet löstes av kardinal Gaetani i dennes Liber Sextus, som hävdade common sense och kyrkans rätt till självbevarelse.
   1. Reid menade i stället att det sunda förnuftet (common sense) förklarar för oss vad som är materia och vad som är vårt eget medvetande.
   1. Det utövas av domare som (teoretiskt) ska använda sunt förnuft (common sense) och kunskap om tidigare bindande domar (prejudikat) av tidigare House of Lords numera Supreme Court.
   1. Uttrycket ” common sense ” var för övrigt ett lån från Cicero (sensus communis), och används i Inquiry i betydelsen " de fem sinnena" ; boken är indelad i kapitel efter de fem sinnena varigenom han diskuterar om deras förnimmelsers allmängiltighet.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Emanuel

Hebreiskt namn som betyder Gud med oss..

Besläktade namn: Immanuel, Manne, Manuel, Manuela