Vad betyder dagvatten?

  1. regnvatten och smältande snö som rinner av från hustak och gator och leds bort i speciella avloppsbrunnar, dagvattenbrunnar
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är bitankar en synonym till dolda avsikter?

Hur används ordet dagvatten?

   1. Däremot är det fel att dagvatten ner i sjön inte skulle ha någon negativ miljöpåverkan.
   1. Flödet av dagvatten är stoppat nere mot Storsjön på det ställe där proverna visat att parasiten finns.
   1. Eftersom kommunen inte har någon skyldighet att ta emot förorenat dagvatten har den bett kyrkan och pastoratet att göra något för att få ner kopparhalterna till godtagbara nivåer.
   1. Gifthalterna i dagvatten från trafikleder och industriområden är betydligt högre.
   1. Och han är kritisk till hur dagvatten tas om hand längs västkusten.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gudmund

Nordiskt namn med betydelseelementen gud och beskyddare: skyddad av gudarna..

Ingemund

Nordiskt namn bestående av gudanamnet Ing och betydelseelementen beskyddare: skyddad av Ing..

Besläktade namn: Ingeman

Hur böjs dagvatten ?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett dagvatten dagvattnet dagvatten dagvattnen
genitiv ett dagvattens dagvattnets dagvattens dagvattnens