Vad betyder vatten?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

vatten i sammansättningar

Är nocturne en synonym till vaggvisa?

Hur används ordet vatten?

   1. Gelén analyserades och visade sig innehålla massvis av supertunna porer med förmåga att ta upp vatten från omgivningen.
   2. En fånge på ungdomsavdelningen på kriminalvårdsanstalten Vä utanför Kristianstad fick första och andra gradens brännskador när en annan intagen hällde kokhett vatten över honom.
   3. Här skulle en hink vatten och svamp räcka för att fräscha upp skyltarna.
   4. Den nu åtalade har förklarat att han kände sig hotad och därför gick och värmde vatten för att försvara sig med det.
   5. Arten har en mycket låg ämnesomsättning och kan överleva utan mat och vatten i flera dagar.
   6. Med en pipett försökte jag ge vatten till pippin som inte ens öppnade näbben.
   7. Den italienske astronauten Luca Parmitano fick avbryta sin rymdpromenad på tisdagen sedan det börjat komma in vatten i hans hjälm.
   8. När räddningstjänsten skulle släcka elden i husvagnen rann vatten in i ett ställverk intill och orsakade kortslutning.
   9. Spola av med kallt vatten och låt rinna av.
   1. Det är vanligt med hajar i Australiens vatten men dödliga attacker är extremt sällsynta.
   2. Det är inte ofta man ser sälar i svenska vatten.

Historik för vatten

 • vatten, fornsvenska vatn = fornisländska o. fornnorska vatn, danska vand (beroende på en speciellt dansk utveckling av vatn = skån. vann), egentligen en n-stam, urgermanska *watan-, med n i nom. singular från vissa synkoperade kasus (jämför t. ex. gotiska dativ plural watnam), varefter ordet antagit a-stamsböjning (jämför namn), alltså motsvarande gotiska watô n. o. (med avljud) sanskrit udán-, vatten. Härjämte i synnerhet i västgerm. språk r-stam: fornsaxiska watar, fornhögtyska wazzar (nyhögtyska wasser), anglosaxiska wæter (engelska water) samt fornsvenska sjön. Vætur (se Vättern); jämför utter o. vattra. Båda stammarna uppträda i forngrekiska (h)ýdōr, genitiv (h)ýdatos (av urindoeuropeiska *udn̥tos). N-stammens n förekommer även i t. ex. litauiska vandŭ (genitiv vandeñs), vatten, av *u̯adn-, o. latin unda, våg, av *udnā. Fornslaviska voda, vatten, utgår från urindoeuropeiska *u̯odā eller *u̯odōr. Om avljudsstadiet -e- se Vättern. Samtliga formerna gå väl ytterst tillbaka till gemensamt paradigm; jämför senast H. Petersson Heterokl. s. 13 f. Urindoeuropeiska rot u̯ed ~ nd, antagl. av eu̯ed (se Jut-). Från fin.-ugr. språk ha finska vesi, vatten (av *veti), mordv. v́ed' detsamma och så vidare anförts bland exempel på ord, som synas tyda på ursläktskap med denna språkstam; jämför under mjöd, val 3, vädur, samt se Wiklund Le Monde Oriental 1: 56 f. Se för övrigt, utom ovan nämnda art., Kinnevalds (härad), Vadstena, Vanstad, Vanås, vaska, vass substantiv, vassle, vattu-, vinter, våt, väta, Vättle, vätska ävensom Unden, Unnen o. visky. — Få vatten på sin kvarn, motsvarande i danska, nyhögtyska, italienska med flera — Gå över ån efter vatten, motsvarande danska gaa över bækken efter vand, jämför latin medio flumine quærere aquam. — Taga sig vatten över huvudet, motsvarande i danska — Den i svenska dialekt vanliga sammans.-leden vass- i vassfall, -gröt, -verk, -välling och så vidare utgår från fornsvenska vats- av vatns- t. ex. vats-, vatnsdrope = fornisländska o. fornnorska vaz-, med bortfall av n mellan två konsonanter. — Avledning vattna = fornsvenska, fornisländska o. fornnorska = danska vande; jämför medellågtyska wateren, anglosaxiska wæterian detsamma Med avseende på uttryck vattnas i munnen jämför fornsvenska mwnnen är vathniskär effther mathen = svenska dialekt vattnisk, äldre danska vandisk. — Om andra indoeuropeiska ord för 'vatten' se ur 2 o. å, substantiv Beträffande genus-växlingen hos dessa ord ('vatten' neutr. o. å femininum) se Meillet Ling. hist. s. 215 f.

Namn relaterade till vatten

 • Douglas

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gabriel

Hebreiskt namn som betyder Guds kämpe..

Rafael

Hebreiskt namn som betyder Gud har läkt. .

Hur böjs vatten ?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett vatten vattnet vatten vattnen
genitiv ett vattens vattnets vattens vattnens