/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till delirium tremens

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är amper en synonym till syrlig?

Hur används ordet delirium tremens?

  1. Alkoholutlösta tillstånd kallas delirium tremens.
  2. Långvarigt missbruk kan ge upphov till hallucinationer och psykiska problem, exempelvis delirium tremens.
  3. Dessutom finns risk för delirium tremens, det vill säga desorientering utöver de övriga symtomen.
  4. Tungt eller långvarigt alkoholberoende kan leda till epileptiska kramper eller delirium tremens vid plötsligt avbrott.
  5. De två vanligaste formerna av delirium är alkoholutlöst (delirium tremens) och i komorbiditet med senildemens.
  6. Syftet med en abstinensbehandling är dels att lindra symtomen och dels för att förebygga delirium tremens.
  7. Symptombilden är komplex och innefattar bland annat (ofta men långt ifrån alltid) epileptiska kramper och delirium tremens.
  8. Tillstånd som kallas nervöst sammanbrott kan motsvara diagnoserna neuros, depression, akut psykos, panikångest, delirium tremens med mera.
  9. En särskild form är den alkoholutlösta delirium tremens, som uppstår då alkoholkoncentrationen i blodet sjunker efter intensivt eller långvarigt alkoholrus.
  10. Vanföreställningar förekommer vid många psykossjukdomar som schizofreni, vanföreställningssyndrom, alkoholdelirium (delirium tremens) och missbruk av narkotika som amfetamin, kokain eller cannabis.
  11. Vid en överdos av TCA sker en omedelbar påverkan på centrala nervsystemet med andningsdepression, delirium tremens och kramper som följd.
  12. Han genomlider ångest och kval och drabbas av anfall av delirium tremens innan han beslutar sig för att sluta dricka.
  13. Sjukdomar som kan yttra sig i hypertermi innefattar giftstruma, akromegali, skada på hypotalamus (som exempelvis vid hjärnblödning), och delirium tremens.
  14. Hamnar man i tillståndet delirium tremens kan det i värsta fall leda till döden, om patienten inte kommer under medicinsk behandling.
  15. Det används också regelmässigt vid avgiftningar från alkohol, där strikt nykterhet är nödvändig för att undvika utveckling av bl.a. delirium tremens.
  16. Oxazepam används även för att lindra delirium tremens, predeliriösa tillstånd och akuta abstinenssymptom som ångest, spänning och excitation i samband med alkoholmissbruk.
  17. Läkemedlet används som sömnmedel och lugnande vid delirium tremens, predeliriösa tillstånd och abstinenssymptom efter alkoholmissbruk, vid sömnstörningar samt agitations-och förvirringstillstånd inom geriatriken.
  18. Påtagliga abstinensbesvär bör däremot behandlas farmakologiskt för att undvika att de förvärras vid varje obehandlat tillfälle med ökad risk för abstinenskramper och delirium tremens.
  19. Alla de biverkningar som absint sades ge, som bl.a. epilepsi, hallucinationer, demens och hjärnskador, är till stor del typiska för vanlig alkoholförgiftning och delirium tremens.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Mikael
  Hebreiskt namn: Vem är som Gud? Namnet på en av ärkeänglarna i den kristna kyrkan.
 • Mikaela
  Femininform av det hebreiska namnet Mikael: Vem är som Gud?
 • Besläktade namn: Michel, Mickel, Miguel, Mike, Mikko, Michelle

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2