/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till determinera

Hur upplevde du uppläsningen av determinera?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är memetekel en synonym till omen?

Hur används ordet determinera?

  1. Den uppgiften man tar på sig är att differentiera och determinera människan.
  2. Som en Odysseus och en Teiresias i samma person flyr den synskadade och clairvoyante David Winkler undan en förbannelse som ser ut att determinera honom att medverka till sin lilla dotters död.
  3. Så om vår vilja inte determineras av någonting är vi ofria.
  4. Om indeterminism är sant så är de handlingar som inte är determinerade slumpmässiga.
  5. När vi reflekterar över dem inser vi att de var nödvändiga och determinerade från början.
  6. Reglerna för dialoger är också kulturellt determinerade och även antalet deltagare påverkar dialogens form och utveckling.
  7. Det kan inte finnas någon absolut, ovillkorlig frihet för viljan, eftersom alla händelser i den naturliga världen, inklusive mänskliga handlingar och val, är determinerade i enlighet med universums naturlagar, vilka är ofrånkomliga.
  8. En förenklad version av argumentet går ungefär ut på följande: Om determinismen är sann så har vi ingen kontroll över de händelser i dåtiden som determinerade vårt nuvarande tillstånd och ingen kontroll över naturlagarna.
  9. Detta är en stark kontrast till biologism som istället menar att det finns en verklighet oberoende av våra idéer, och att idéer om till exempel kön uppstår just därför att det finns biologiskt determinerade könsskillnader.
  10. Mycket i Sutherlands studier var influerat av Chicagoskolans angreppssätt för studier av brottslighet som betonade det mänskliga beteendet som bestämmas av omkringliggande faktorer i människans sociala och fysiska miljö, snarare än den determinerade biologins syn om genetiska och personliga egenskaper.
  11. Ett av de traditionella argumenten för inkompatibilism grundas på en " intuitionspump" (en term myntad av Daniel Dennett), som slår fast att om en persons val och handlingar är determinerade så måste denne vara som andra mekaniska ting vars beteende är helt determinerat.
  12. Städer i Minsks voblasć i Republiken Vitryssland har kriterier för ortskategorierna determinerade i enlighet med Republiken Vitrysslands lag (den 5 maj 1998 № 154-Z) ” Om administrativa och territoriella uppdelningen och om ordningen för att lösa frågor om den administrativa och territoriella anordningen i Republiken Vitryssland ”.
  13. På övre högra delen visas den lägsta energianpassningen av den nuvarande lockbetet ; nedanför den sanna, eller naturliga, strukturen hos proteinet om det redan har determinerats.
  14. I ett tal i en garnisonskyrka i Berlin hösten 1871 anslöt sig Adolph Wagner delvis till socialismens samhällskritik och förespråkade en etiskt determinerad socialpolitiks program, vars lösen vore självhjälp och statshjälp och vars förverkligande borde vara angeläget för den nationalekonomiska vetenskapens representanter.
  15. Däremot kan detta resonemang, i sin tur, egentligen inte mynna ut i något annat än att världen är determinerad och att allt som då sker är ödesförutbestämt på ett eller annat vis och detta kan vara svårt att ta till sig och dessutom, kanske omöjligt att bevisa.
  16. Skinner menade att allt beteende i grunden är determinerat av miljön.
  17. Det är alltså inget man förvärvar, utan något som är determinerat från födseln.
  18. Gud är inte en upphöjd diktator som determinerat allt, utan en kärleksfull Gud inbjuder oss att vara med och avgöra hur framtiden ska bli.
  19. Med andra ord, om människors beteende är kausalt determinerat så är de inte mer sofistikerade än en leksak, en biljardboll, en docka eller en robot.
  20. Ett av de traditionella argumenten för inkompatibilism grundas på en " intuitionspump" (en term myntad av Daniel Dennett), som slår fast att om en persons val och handlingar är determinerade så måste denne vara som andra mekaniska ting vars beteende är helt determinerat.
  21. Biologiska företrädare representeras främst av Cesare Lombroso och Olof Kinberg som var starkt inspirerad av den tidigares syn på kriminalitet som något hereditärt och därmed biologiskt determinerat ; en syn som fick ett starkt inflytande i Europa och Sverige, och nådde sitt klimax i och med förintelsen och andra världskrigets slut.
  22. På övre högra delen visas den lägsta energianpassningen av den nuvarande lockbetet ; nedanför den sanna, eller naturliga, strukturen hos proteinet om det redan har determinerats.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Anders
  Svensk variant av det grekiska namnet Andreas: man eller manlig.
 • Andreas
  Grekiskt namn som betyder man eller manlig.
Besläktade namn: Nanne, Antti, Antero, Ante, Andy, Andris, Andrew, Andres, Andrej, Andras

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs determinera?

verb
aktiv passiv
grundform att determinera att determineras
nutid determinerar determineras
dåtid determinerade determinerades
supinum har|hade determinerat har|hade determinerats
imperativ determinera
particip
presens determinerande
perfekt en determinerad
ett determinerat
den|det|de determinerade
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2