Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är uv en synonym till kuf?

Hur används ordet determinerad?

   1. Men även om Beverley har rätt i att vittnesberättelsen inte nödvändigtvis är determinerad av arkivet så är det viktigt att här framhålla hur vittnets utrymme är kringsnärjt av arkivets ordning.
   1. Den senare är ju biologiskt determinerad och den förra gemensam egendom.
   1. Å andra sidan betraktas människan som determinerad på grund av sina naturliga anlag; genom att hon även var en del av samhällsorganismen var hennes ställning inom samhället också ytterst bestämd av hennes naturliga egenskaper.
   1. I ett tal i en garnisonskyrka i Berlin hösten 1871 anslöt sig Adolph Wagner delvis till socialismens samhällskritik och förespråkade en etiskt determinerad socialpolitiks program, vars lösen vore självhjälp och statshjälp och vars förverkligande borde vara angeläget för den nationalekonomiska vetenskapens representanter.
   1. Däremot kan detta resonemang, i sin tur, egentligen inte mynna ut i något annat än att världen är determinerad och att allt som då sker är ödesförutbestämt på ett eller annat vis och detta kan vara svårt att ta till sig och dessutom, kanske omöjligt att bevisa.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Fanny

Engelsk kortform av namnet Francis, fransk flicka..

Franciska

Feminin form av latinska Franciscus, den franske..

Besläktade namn: Francesca