/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till deterministisk

Vad betyder deterministisk?

Bygger på Bonniers svenska ordbok av Peter A. Sjögren, Iréne Györki och Sten Malmström, 10:e upplagan 2010

Om det rör sig om två olika ord med samma stavning så markeras detta med en skiljelinje, se t ex ”negativ”.

Uttal skrivs alltid inom klamrar [-]. Ibland ligger uttalet i texten men oftast under rubriken ”Hur uttalas?”.

Streck under bokstav innebär att det är där betoningen på ordet ska ligga.

||-tecken markerar att böjningsändelse följer. Ändelserna ska läggas direkt till uppslagsordet: ”ring … || ‑en; -ar” ska uttydas: ”(en) ring bestämd form singularis ringen, obestämd form pluralis ringar”. Om uppslagsordet ändrar form vid en viss böjning, skrivs hela ordet eller åtminstone stammen om, t.ex. ”jätte -n; jättar”, ”överförd ‑fört.” Ord som slutar på –are är dock undantagna från denna regel.
Det finns en del inkonsekvenser på det här området, orsakade av sparsamhet med utrymme i boken, i det här fallet att inte sätta ut identiska böjningsuppgifter flera gånger i en artikel. Regeln i de allra flesta fall är att en punkt ”ärver” böjning uppåt i texten, d v s om det ligger en böjning under punkt 2 men ingen under punkt 1 så gäller punkt 2:s böjning för båda, men regeln är alltså inte 100-procentig.

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Antonymer till deterministisk

Är hemlistisk en synonym till cesur?

Hur används ordet deterministisk?

  1. När det gäller digital informationsteknologi är den ofta grundad i en deterministisk föreställning om att saker och ting bör göras därför att de går att göra.
  2. Avslutningsvis betonas att integrationsmodellen inte får ges en alltför absolut och deterministisk innebörd.
  3. Vanhanen argumenterar för betydelsen av denna förklaringskraft utifrån en sociobiologisk deterministisk samhällssyn där samhällens utveckling grundas på människors kamp för överlevnad.
  4. Den kan formuleras: Är den moderna naturvetenskapen deterministisk eller indeterministisk?
  5. Kännetecknande för en deterministisk skada är att det finns ett tröskelvärde för stråldosen under vilket skadan inte uppträder.
  6. Hon ser schacktemat som ett ödesmättat motiv som gestaltar en deterministisk världsåskådning.
  7. Talet om att man och kvinna tillsammans utgör en avbildning av skapelsen antyder att man utgår från en deterministisk syn på subjektet.
  8. Den kontextuella förklaringen kan om den absoluteras emellertid föra i deterministisk riktning.
  9. De specifika dragen i Flecks kunskapsteori är de aktiva och passiva kopplingarna som styr begreppsutvecklingen från det arkaiska tänkandet till dagens moderna begrepp och som ger utvecklingen en viss deterministisk prägel.
  10. Istället för en deterministisk modell krävs en probabilistisk.
  11. som om det beskrev en rent deterministisk process.
  12. Med NP-fullständigt menas att om det finns en polynomiell deterministisk algoritm för problemet, så finns en polynomiell deterministisk algoritm för alla problem i NP.
  13. Viljeproblemet behandlade han i deterministisk anda i Inquiry concerning human liberty (1715).
  14. Ett problem är NP-fullständigt om det har egenskapen att om det finns en polynomiell deterministisk algoritm för problemet, så finns en polynomiell deterministisk algoritm för alla problem i NP.
  15. Den inbegriper dock även metafysiska frågor, som vad naturlagar är och om världen är deterministisk.
  16. Med pseudo åsyftas att en algoritm nödvändigtvis är deterministisk, det vill säga i princip förutsägbar.
  17. Hans verk fokuserar på problemen i det mänskliga livet och berättelsernas psykologi är ofta deterministisk.
  18. Vidare är simuleringen deterministisk, vilket gör att exekvering från samma starttillstånd alltid ger exakt samma exekveringsväg.
  19. Man ställer även mer metafysiska frågor, som exempelvis vad naturlagar är och huruvida världen är deterministisk.
  20. Utvecklingsromanen uppkom med naturalismen och meningen är att den skall gestalta en positivistisk och deterministisk människosyn.
  21. Till exempel är problem av komplexitetsklass NP de beslutsproblem som en icke-deterministisk turingmaskin kan lösa på polynomiell tid, medan klassen PSPACE är mängden av beslutsproblem som kan lösas av en deterministisk turingmaskin på polynomiellt utrymme.
  22. En deterministisk världsbild dominerade redan innan islam på den arabiska halvön och skulle sedermera dominera islamisk teologi.
  23. Till skillnad från protokoll som använder slumpvisa fördröjningar (till exempel Ethernet) använder I²C en deterministisk arbitreringspolicy.
  24. Han antog en deterministisk syn på ödet, men sökte likväl infoga personlig frihet i tanke och handling.
  25. Felträdsanalys (FTA) är en deterministisk tillförlitlighetsteknik som introducerades 1962 vid Bell Telephone Laboratories inom projektet som utvecklade Minuteman-missilen.
  26. I den mekanistiska världsbilden är allt underställt lagen om orsak och verkan, det är i grunden en deterministisk syn.
  27. Han lägger även fram argument för att visa att den fria viljan är förenlig med en strikt deterministisk värld.
  28. Man skiljer även mellan deterministiska och icke-deterministiska tillståndsmaskiner.
  29. Med kvantmekanikens uppkomst förändrades emellertid denna deterministiska syn.
  30. C. Wright Mills delar inte den deterministiska synen.
  31. Logikspel och många brädspel är exempel på deterministiska spel.
  32. Modeller används i många akademiska vetenskaper, dessa är oftast deterministiska.
  33. Till skillnad från deterministiska signaler innehåller stokastiska signaler slumpartade element.
  34. Till nutida framträdande deterministiska filosofer hör bland annat Daniel Dennett.
  35. Det mest använda deterministiska testet är ECPP som använder elliptiska kurvor.
  36. GIPF Project är en serie fristående deterministiska strategispel för två spelare.
  37. Oförutsägbara skillnader kan uppstå även om systemet styrs av deterministiska lagar.
  38. Hans teoretiska ansatsen innehåller såväl rational choice-teori som deterministiska faktorer.
  39. Motsatsen till deterministiska spel kallas stokastiska spel, och inkluderar bland annat tärningsspel.
  40. I regel anses deterministiska spel kräva en högre skicklighetsgrad än stokastiska spel.
  41. Einsteins inställning var i stället att kvantmekanikens sannolikhetsfördelningar uppstod ur deterministiska händelser.
  42. b) Om kausalitet råder, så måste det även finnas strikta deterministiska lagar.
  43. Det finns även andra deterministiska teser, som kulturell determinism och psykologisk determinism.
  44. Beteckningen PRN-kod kan dock vara missvisande, eftersom Goldkoderna faktiskt är deterministiska sekvenser.
  45. Taines, och naturalismens materialistiska och deterministiska psykologi passar väl in i den rådande tidsandan.
  46. Än mer vanligt är kombinationer av olika deterministiska teser, som exempelvis bio-miljö-relaterad determinism.
  47. Modern vetenskap består å andra sidan av en blandning av deterministiska och " slumpmässiga" (stokastiska) teorier.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Malena
  Kortform av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.
 • Malin
  Svensk variant av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.
Besläktade namn: Malene

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs deterministisk?

adjektiv
positiv en deterministisk
ett deterministiskt
den|det|de deterministiska
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2