Vad betyder i?

  1. pricken över i just vad som fattades, kronan på verket || i:et;
   pl. i:n el. i, best. pl. i:na

  1. (preposition) vara, gå in i huset, det står i tidningen;
   ett bord i björk gjort av;
   ta någon i hand (en);
   i och för sig det är nog så (men...)
  2. såsom: få i lön, ge i present
  3. (i vissa tidsuttryck) i år under detta år;
   en gång i veckan, månaden per vecka etc;
   kvart i fem en kvart före kl. fem
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är träjon en synonym till ormbunke?

Historik för i

 • i, preposition, fornsvenska i = fornisländska o. fornnorska í, danska i, av urnordiska in = gotiska (osv.) in (liksom fornsvenska a, nsv å = an); allm. urgermanska = urindoeuropeiska *eni i forngrekiska ení, en, latin in, armen. i, iriska i(n), litauiska i, fornpreussiska en. Jämför iföl, ikalv, ihärdig, istadig. Se för övrigt in.
 • I, pron., fornsvenska i, äldre fornsvenska ir = danska i, fornisländska o. fornnorska ér, av urnordiska *jiʀ = fornsaxiska , fornhögtyska ir (nyhögtyska Ihr), anglosaxiska (engelska ålderd. ye; you är den oblika formen); ombildning efter 1. pers. pron. urnordiska *wīʀ, urgermanska *wīs, *wīz (gotiska weis, se vi 3) av ursprungligen *jus, *juz (gotiska jus), I = litauiska jús, avestiska yûš; jämför *i̯u- i sanskrit yûyám, I (forngrekiska (h)ymeĩs o. alban. ju kunna icke utan vidare föras till stammen i̯u-). — Bruket av I som tilltalsord till en person, från 12- o. 1300-t., kommer från Tyskland. — Ni har utvecklats ur uttryck sådana som haven I, där n förts till det senare ordet (have ni). Det förekommer hos Columbus 1678 o. synes ha vunnit burskap i talspråk o. 1680, men betraktades länge som vulgärt. Att Gustaf III uteslutande brukar Ni i sina dramatiska arbeten, innebär ingalunda, att talspråket allmänt omfattade denna sed. Med avseende på utveckl. av Ni jämför fornisländska o. fornnorska þér av hafiþ er o. dylikt — Se för övrigt Tegnér Ark. 5: 303 f., författare Stud. i 1600-t.:s svenska s. 13 o. Om namn o. titlar s. 67 f., Nordman SNF IX. 4: 16 f. — Om eder se d. o.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Solbritt

Svenskt nyskapat namn sammansatt av sol och namnet Britt som kommer från det keltiska namnet Birgitta: den höga..

Solveig

Norskt namn sammansatt av sol och ett ord som sannolikt betyder kraft..

Besläktade namn: Solvig

Hur böjs i ?

adverb
oböjligt i
preposition
oböjligt i