Vad betyder indikator?

  1. (allmänt) är en indikator på visar (antyder) att något förhåller sig på ett visst sätt
  2. (term i tekniken) mät- eller registreringsinstrument, till exempel strålningsindikator;
   (kem.) ämne som visar olika kemiska tillstånd, till exempel lackmuspapper || -n;
   -er [-to:-]
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är farstu en synonym till insteg?

Hur används ordet indikator?

   1. En nödvändig indikator är om en barnmorska har varit närvarande under den aktiva delen av förlossningen.
   1. En annan indikator på förväntningarna inför rapportsäsongen är den färska blankningsstatistiken från Finansinspektionen.
   1. Av någon anledning har just ledande politikers indignationsgrad över andel kvinnor i börsbolagens styrelser blivit en indikator på hur engagerad vederbörande är i rättvisa och jämställdhet.
   1. Och det är en stark indikator att investerare är på väg tillbaka till aktiemarknaden.
   1. Också integrationsminister Erik Ullenhag är noga med att poängtera att den fallande anmälningsfrekvensen inte är en indikator på diskrimineringens utbredning.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gun

Fornnordiskt namn med betydelsen strid. Även en kortform av namn med förledet Gun-..

Gunnel

Svensk form av det fornnordiska namnet Gunhild som betyder stridsmö..

Hur böjs indikator ?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en indikator indikatorn indikatorer indikatorerna
genitiv en indikators indikatorns indikatorers indikatorernas