Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är hotta en synonym till moderiktig?

Hur används ordet indogermansk?

   1. Moulton blev professor i grekiska och indogermansk språkvetenskap i Manchester 1908.
   1. I äldre språkvetenskaplig litteratur användes termen ariska språk även om alla de indoeuropeiska språken (till andra äldre synonymer hör indogermansk, indokeltisk och jafetisk), och arier hänvisade till det hypotetiska folk som idag kallas urindoeuropéer eller protoindoeuropéer.
   1. Med denna hypotes avsåg Müller att falsifiera Kossinnas indogermanska urhem.
   1. Efter Sievers är Sievers ' lag uppkallad, en lag om ljudskridningen i de indogermanska språken.
   1. För eftervärlden ter sig hans indogermanska folk, som en intressant men ganska tokig teori.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Dagmar

Nordisk variant av det slaviska namnet Dragomir: fredsäll..

Rigmor

Danskt namn som betyder den mäktiga mön..