Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet innästla sig?

      1. Som hon lyckats innästla sig uti kungens gunst, tål hon icke, att han visar uppmärksamhet emot någon annan, och hon vill gärna gå och gälla för att vara favoritsultaninna, ehuru ej alltid med vidare framgång.
      1. Till följd av sin nöjeslystna hustrus slöseri var Suchomlinov ständigt i starkt penningbehov, och detta påstås i tysk tjänst verksamma spioner ha begagnat sig för att innästla sig i hans omgivning och bereda sig tillfälle att inhämta värdefulla upplysningar.
      1. För detta ändamål stationerade de sig i större eller mindre band på 10 – 200 personer runt om i landet, uppträdde i de sinnrikaste förklädnader, innästlade sig i förmögna resandes förtroende, vilka de sedan vid gynnsamt tillfälle ströp med en snara e.d. (phansa, " snara", varav de också kallas phansigar).

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Helge

Nordiskt namn som betyder helig eller lyckosam..

Besläktade namn: Helgo