Definition av innehållslig

  1. Som har att göra med innehållet.

Vad betyder innehållslig?

  1. som gäller innehållet, innehålls- || -t
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är förkläde en synonym till övervakare?

Hur används ordet innehållslig?

   1. Här har Wahlström gjort intressanta fynd på både språklig och innehållslig nivå.
   1. Det är framför allt när glappet mellan innehållslig ambition och formmässig nivå blir för stort som ett drag av skolföreställning infinner sig.
   1. En innehållslig och visuell mix som tycks verka särskilt attraktiv för en europeisk publik.
   1. Kommersialismen har även den en innehållslig makt över kulturutbudet.
   1. För att kunna förverkliga den täta utgivningsfrekvensen och därtill erhålla innehållslig kvalitet var KAA helt beroende av arbetsgivares och fackföreningars rapportering.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Göta

Nordisk feminin form av Göte som betyder götisk man. Även kortform av namnet Götilda som betyder göternas stridsmö. Namnet kan även betyda oförvägen..

Göte

Nordiskt namn som betyder götisk man.

Besläktade namn: Götilda

Hur böjs innehållslig ?

adjektiv
positiv en innehållslig
ett innehållsligt
den|det|de innehållsliga