Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är press ett motsatsord till belastning?

Hur används ordet inströmma?

   1. Denna olyckshändelse, jemte Canonernas ouphörliga knallande, gaf desse en förskräckande synekrets, och beslöto båtsmännen, at rädda sig på en liten båt, fartyget tillhörigt ; men denna oförskräckta flickan beslöt, ehuru båtsmännen tilbådo henne at följa med, at häldre blifwa et rof för fienden, än öfwergifwa sin Herres saker ; hon blef således ensam på detta fartyg, som behöfde aldraminst twänne karlar til dess maneuvrerande, och hwilket dessutom hade en skada frammantill, hwarigenom mycket vatn inkastades af böljorna, och du drefs af wäder och wind, emedan karlarne hade strukit seglen ; hon började nu at försöka alt, för at blifwa räddad ; hon upletar under et ouphörligt kulregn, de tåg som tjente at uphissa seglen, men hennes styrka tillät henne ej högre hissa dem än på halfwa masten, hwilken war hennes lycka, ty i annor händelse hade båten kunnat kantra, emedan det började blåsa hårdt, och tog hon något af sina kläder och stoppade i båten, at watnet ej skulle för starkt inströmma, sätter sig sedan vid rodret, hwarifrån hon som oftast måste gå til pumpen ; under detta hennes arbete ansätter er Rysk Fregatt henne med en ouphörlig eld, men lyckan stod dem djerfwom bi, i det denna Fregatt stötte på grund och måste med sin eld uphöra.
   1. Uppmaningar till avgång inströmmade från alla håll.
   1. Genom kapellbyggnaderna berövades kyrkan småningom en del av det ljus, som inströmmade genom sidofönstren.
   1. Med hjälp av denna utrustning kunde effektiva länsningsåtgärder hålla inströmmade vatten stången och Mode klarade sig från att sjunka.
   1. Inbjudningen mötte sympatier och anslutning över hela landet, och anmälningar om deltagande inströmmade raskt från sångare på olika platser.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Petronella

Diminutivform av det latinska släktnamnet Petronius..

Pernilla

Svensk form av det latinska namnet Petronella..

Besläktade namn: Pernille, Nilla

Hur böjs inströmma ?

verb
aktiv
grundform att inströmma
nutid inströmmar
dåtid inströmmade
supinum har|hade inströmmat
imperativ inströmma
particip
presens inströmmande