/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till intränga

Hur upplevde du uppläsningen av intränga?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

intränga är sammansatt av

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet intränga?

  1. Han stupade som generallöjtnant under ett försök att intränga i Piemonte.
  2. En grotta är ett naturligt hålrum, stort nog för en människa att intränga i.
  3. Vid ett nytt försök att intränga i Nederländerna 1574 blev han besegrad och stupade i slaget vid Mook.
  4. För att förklara skillnaden i olika ämnens förmåga att intränga i cellen antog Overton att denna omgavs av en semipermeabel membran av fettartade substanser och att endast sådana ämnen kunde passivt intränga i cellen, som vore lösliga i denna membran.
  5. Han stod just i begrepp att intränga i det persiska rikets kärnland, då han från Sparta fick befallning att återvända hem.
  6. Ingen italiensk tjänsteman fick där utan påvligt bemyndigande intränga, och liknande undantagsställning garanterades även uppehållsorterna för konklav och allmänt kyrkomöte (ekumeniskt koncilium).
  7. Han betraktade språkets och grammatikens studium mera som medel att intränga i forntidens anda och ägnade därför egentliga omsorgen åt det antikvarisk-historiska.
  8. Efter ett visst antal hudömsningar får larven vinganlag på sidorna av andra och tredje mellankroppslederna i form av bladlika utskott, i vilka grenar från andedräktsrören intränga.
  9. Även ett lodrätt stående fönster, nedtill utifrån försett med en snett ställd skärm, varigenom utsikten stänges, under det att dagsljuset likväl kan intränga, till exempel i fängelser.
  10. Desgodins började redan 1855 sina försök att intränga i landet, och efter flera fruktlösa försök slog han sig ned i den av tibetaner bebodda delen av provinsen Sichuan.
  11. Då sedermera även forten Arab och Karadag fallit och ryssarna började intränga i staden ; vars enceinte nu var alldeles förfallen, försökte turkarna dra sig undan till Erzurum, men nödgades ge sig fångna.
  12. Enligt denna kyrkas åskådning kan nämligen aldrig läroutvecklingen på någon punkt vinna sin avslutning ; fastmer åligger det kyrkan att ständigt på nytt självständigt tillägna sig och söka djupare intränga i den gudomliga uppenbarelsens innehåll.
  13. Han måste den 6 februari retirera till Kingston, övergick Themsen och gjorde den 7 februari ett misslyckat anfall mot, varpå han den 8 februari gav sig fången vid ett avvärjt försök att intränga i City.
  14. Den 20 januari 1760 sökte preussarna liksom föregående år intränga dit ; men denna gång blev de tillbakadrivna, och den 28 januari inträngde en svensk trupp i Anklam och tog själva den fientliga generalen, Heinrich von Manteuffel, till fånga.
  15. Ett pinsamt uppseende väckte hans till flera språk översatta skildringar av sitt försök 1897 att intränga i Tibet för att nå Lhasa, varunder han skall ha utsatts för den grymmaste tortyr av tibetanerna och snart tvangs att vända om.
  16. Kejsaren själv omkom i slaget, och händelsen betraktas som startpunkten på den germanska folkvandringen (se folkvandringstiden) med vilket man inte menar de germanska stammarnas vandringar i allmänhet och försök att intränga i romerska riket, vilka började långt tidigare, utan deras slutliga inträngande däri.
  17. Med stor förmåga att intränga i ämnen, som skulle behandlas, rörde han sig i dem med stor lätthet, alltid beredd att lyssna till motsidans anföranden, och fastän han inte gärna rubbades ur sin valda position, framfördes dock hans motsägelser med all möjlig vänlighet.
  18. Han var flera gånger konventskommissarie vid hären, där han uppträdde med mod och energi, samt förde vid " bergets" uppror 1 prairial år III befälet över trupperna, men kunde inte hindra de upproriska att intränga i konventets sessionssal och räddade själv med knapp nöd livet.
  19. Våren 1885 undersökte han trakten mellan Lop Nor och Kerija för att över de berg, som skilja Chotan från det egentliga Tibet, intränga i sistnämnda land ; men övergången omöjliggjordes genom kinesernas förhuggningar, och Przjevalskij drog därför till Chotan för att över Aksu återvända till Karakol i närheten av Issyk-Kul (november 1885), där han tre år senare avled under förberedelserna till en femte forskningsresa.
  20. Dessa är vid fästpunkten försedda med ansvällning, och från denna utgår en i värdväxten inträngade fortsättning, som träder i anatomisk kontinuitet med värdväxtens vävnader.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-11

 • Susanna
  Grekisk variant av ett hebreiskt namn med betydelsen lilja.
 • Besläktade namn: Sanna, Sanny, Susanne, Susie, Sanne

Hur böjs intränga?

verb
aktiv passiv
grundform att intränga att inträngas
nutid intränger inträngs
dåtid inträngde inträngdes
supinum har|hade inträngt har|hade inträngts
imperativ inträng
particip
presens inträngande
perfekt en inträngd
ett inträngt
den|det|de inträngda
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2