Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är otråkig en synonym till rolig?

Hur används ordet isolerad ö?

   1. Giacobbe är inte i huvudsak ute efter att skildra de sociala villkoren som behärskar människorna på en isolerad ö i Medelhavet, inte heller att beskriva hur dessa villkor korrumperar och degraderar människorna, får deras liv att beskriva en ond cirkel av hämnd som följs av hämnd.
   1. En sådan isolerad ö är det som ibland kallas Landalahöjden, mellan Chalmers och Wavrinskys plats.
   1. Motionsförslagets gång- och cykelförbindelse kommer att ligga som en isolerad ö utan kopplingar till det befintliga gång- och cykelvägnätet.
   1. - Vårt parti har aldrig varit en isolerad ö i samhället.
   1. - Vi här uppe i Norden har legat som en isolerad ö mitt i ett hav av antibiotikaresistenta stafylokocker.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Eivor

Norskt namn med oklar betydelse..

Majvor

Nybildat namn sammansatt av namnet Man och ett efterled utan klar betydelse..