Vad betyder jordflykt?

  1. en form av erosion där jordpartiklar blåser bort från marken
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är residens en synonym till huvudsäte?

Hur används ordet jordflykt?

   1. Danmark har betydligt mer läplanteringar och därför också betydligt mindre jordflykt än i Skåne.
   1. Med skyddsskog avses skog som har till uppgift att förhindra sand-eller jordflykt, erosion eller laviner och skogsskötseln anpassas då så att marken alltid är trädbärande.
   1. Under 1700-talet och början av 1800-talet gjordes genom statliga kampanjer plantering i större skala i trädfattiga jordbruksbygder, framför allt på de skånska slätterna, i avsikt att förhindra jordflykt genom vinderosion.
   1. Pilevallar har historiskt planterats längs med landsvägar för att förhindra erosion av matjord, och under 1600-talet påbjöd Danmarks kung Kristian IV planteringar av pileträd längs med samtliga skånska vägar för att förhindra jordflykt.
   1. Även om produktion av virke, för framförallt sågtimmer och massaved, är det vanligaste syftet så kan skogsskötseln även ha som mål att främja rekreationsvärden, biodiversitet, viltstammar, vattenkvalitet, förhindra sand-och jordflykt, minska erosionsrisk, minska lavinrisk, osv.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Emanuel

Hebreiskt namn som betyder Gud med oss..

Besläktade namn: Immanuel, Manne, Manuel, Manuela

Hur böjs jordflykt ?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ en jordflykt jordflykten
genitiv en jordflykts jordflyktens