/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till kemiskt ren

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är spillet en synonym till återstod?

Hur används ordet kemiskt ren?

  1. Kanske beror det på att texten nästan inte syns, skriver Timm, att den är kemiskt ren från konstgrepp.
  2. Skärgården är kemiskt ren från fritidsbåtar.
  3. Sådan intellektuell humor, som ger värme och närhet åt Dahlgrens verk, tycks modernismen kemiskt ren från.
  4. Men hans gestalt var kemiskt ren från tjuge spänn.
  5. – Vi märkte att vi hade ett stort svinn på aceton, men bara på kemiskt ren.
  6. Några har redan plockat bort kemiskt ren aceton från hyllorna och fler kan följa efter.
  7. Bortriklorid är ett mellansteg vid framställning av kemiskt ren bor för dopning av halvledare.
  8. Det är också ett mellansteg vid tillverkning av kemiskt ren bor för dopning av halvledare.
  9. Med kemiskt ren bensin är det möjligt att tvätta bort klisterfläckar som uppstått av prislappar.
  10. Läkarsprit, finsprit (latinska namnet: spiritus fortis) är kemiskt ren etanol av hög koncentration, 95,6 volymprocent är inte ovanligt.
  11. Bland Klasons senare arbeten kan vidare nämnas en metod att framställa kemiskt ren metanol och etanol genom hydrolys av deras eter-svavelsyror och i förening med Evert Norlin utarbetandet av noggranna tabeller för vattenmetanollösningars specifika vikter.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2