Vad betyder lågsinnad?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är medtycka en synonym till samtycka?

Hur används ordet lågsinnad?

   1. Jag hyste nämligen en lågsinnad förhoppning om att kunna övertyga henne om att det inte var någonting att vara rädd för det här med kraftledningar.
   1. Och jag undrar om inte Nick Hornby har iscensatt en sentida kommentar till den gamla teaterparabeln om hur ansträngande det är att vara god i en snöd och lågsinnad värld.
   1. Var det inte en väl förenklad etnologi att framställa " ariern" som den ädle och upphöjde medan " semiten" alltid och överallt var lågsinnad och ond?
   1. Fredrika Bremer uttryckte 1856 sin beundran för Åhrberg i sin roman Hertha: ” Vare det mig tillåtet att här uttala ett ord av högaktning och erkännande för sårläkarinnan i Stockholm, jungfru Årberg, samt den önskan, att några av de förmögna, som stundom skicka sina vagnar för att avhämta den skickliga läkarinnan, ville, en eller annan gång, bevista de mottagningar, hon var dag ger åt Stockholms fattigaste befolkning, strömmande till henne genom öppna dörrar, med sina sår och skador ; de skulle, såsom vi, intagas av beundran över det outtröttliga tålamod, det glada lynne, samt den frikostighet, med vilka hon ger sin tid, sin vård och sina salvor åt de tusende, som ingenting ha att ge henne igen utom ett tack, vilket stundom av de lågsinnade, förvandlas till otack.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Gerda

Variant av det nordiska namnet Gerd som betyder gård..

Gerd

Nordiskt namn som betyder gård..

Hur böjs lågsinnad ?

adjektiv
positiv en lågsinnad
ett lågsinnat
den|det|de lågsinnade