/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop
/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet l-ljud?

  1. ALLA l-ljud uttalas sålunda inte tjockt.
  2. På slovakiska uttalas den (ett långt l-ljud).
  3. Teckenkombinationen motsvarar ett långt l-ljud (till skillnad från det muljerade ll).
  4. I övriga fall brukas tjockt l-ljud, såsom i ord som ” klaga ” och ” ful ”.
  5. Alltså existerar fortfarande de sociala skillnaderna i uttal av l-ljud om än i mindre utsträckning.
  6. Columbus beskriver bland annat hur hovfolket hade ett tunt l-ljud medan enklare folk hade ett tjockt.
  7. Teckenkombinationen l·l (med mellanliggande halvhög punkt) motsvarar ett långt l-ljud, till skillnad från det muljerade ll.
  8. När ett s-ljud följs av ett l-ljud tenderar s-ljudet att uttalas med tungan redan i position för att uttala ett l-ljud, varför det får en karaktär som kan liknas vid en blandning av ett tje-ljud och ett läspande.
  9. Idag är det tunna l-ljudet vanligt förekommande i Sverige, främst i städer och tätorter, medan det på landsbygden är vanligare med tjocka l-ljud.
  10. Termen kan antingen syfta på alla r-och l-ljud, eller bara på de av dessa ljud som har ungefär samma sonoritetsgrad och låter lika.
  11. Det finns som på många andra håll två olika l-ljud (" tunt" och " tjockt"), och ändelsen -t i ord som grese (' gräset') och take (' taket') bortfaller.
  12. Ibland kan detta tjocka l-ljud ersättas i standardsvenskan med -rd, t.ex. i " båol" (bord) och " jåol" (jord), medan det ibland är ett uttal för enbart l.
  13. I vissa sydostasiatiska språk står dessa ljud i komplementär distribution (rotiskt ljud i början av stavelse, lateralt ljud i slutet) ; flera västafrikanska språk har en fri variation mellan r-och l-ljud.
  14. I " träligt" finns även det karakteristiska l-ljudet, som uttalas med tungan mer mot gommen än för längre fram, mot övre tandraden.
  15. Ett exempel är det tunna l-ljudet som först kom till stockholmskan från tyskar bosatta där och sedan spred sig över nästan hela Sverige.
  16. Det skiljer sig från det vanliga svenska l-ljudet (som är dental koronal konsonant) såväl som från engelskans l (som är alveolar koronal konsonant).
  17. Idag är det tunna l-ljudet vanligt förekommande i Sverige, främst i städer och tätorter, medan det på landsbygden är vanligare med tjocka l-ljud.
  18. I själva verket kan det inte heller vara det slaviska teonymet för solen, eftersom det inte fanns någon övergång från l-ljudet till r-ljudet i de slaviska språken.
  19. Ett gemensamt drag med norra Sverige är det tjocka l-ljudet (kakuminalt l), som används i de flesta österbottniska dialekterna utom längst i norr, samt hos en del talare i Åboland och på Åland.
  20. Några skillnader är att bjursmålet har ett dj-ljud som uttalas ungefär som ” dge ” i engelskans ” bridge ”, ett tj-ljud som har ett hörbart initialt t-ljud och så det tjocka l-ljudet, som emellertid är vida spritt.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Hur böjs l-ljud?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett l-ljud l-ljudet l-ljud l-ljuden
genitiv ett l-ljuds l-ljudets l-ljuds l-ljudens
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.

Dagens namnsdag 2022-06-27

 • Selma
  Keltiskt namn, ursprungligen ett ortsnamn, med betydelsen vacker utsikt.
 • Fingal
  Keltiskt namn med betydelsen ljus främling.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2