Synonymer till myndighet

Vad betyder myndighet?

Ur Ordboken

Hur används ordet myndighet?

 • En statlig myndighet med ansvar att skydda Kremls kommunikation ska köpa in skrivmaskiner för att undvika datorläckor.
 • Det är svårt att föreställa sig någon annan myndighet som med samma självtillräcklighet skulle tycka att det här sköter vi bäst själva.
 • Allmänheten har rätt att få information om vilka handlingar som finns hos en myndighet och att få sekretessen prövad.
 • Samma myndighet genomförde i fjol Brasiliens största korruptionsrättegång mot medlemmar i regeringspartiet PT.
 • Hallstedts uppgift blir också att lämna förslag på myndighet som ska ha det övergripande ansvaret för kontanthanteringen.
 • Finanspolitiska rådet är en myndighet som har till uppgift att granska om regeringens finanspolitik är hållbar.
 • Men en myndighet som är så nära förknippad med politikens mest akuta problem blir gärna impopulär alldeles oavsett hur väl den skött sina åtaganden.
 • För att en myndighet ska få bilda bolag krävs regeringens tillstånd.
 • Att en ny statlig myndighet nu föreslås ta över ansvaret för alarmeringen har Klarström ingen synpunkt på och han ser det inte som någon kritik.
 • Trots det är det ingen myndighet som undersökt vad ökningen faktiskt beror på.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.