Synonymer till oriktig

Synonymer till oriktig

Ur Synonymordboken

Vad betyder oriktig?

Ur Ordboken

Hur används ordet oriktig?

 • Två ledande människorättsaktivister har dömts till minst tio års fängelse i Saudiarabien för att bland annat ha lämnat oriktig information till utländska medier.
 • Man förser allmänheten med en gravt oriktig bild av bussföraryrket.
 • Skattetillägg är en administrativ avgift som påförs den som lämnat oriktig uppgift i en deklaration.
 • Men GMC:s beslut grundade sig inte på att rapporten skulle varit oriktig eller vilseledande utan handlade framför allt om huruvida Wakefield varit rådgivare åt advokater som representerat personer som hävdar att de skadats av vaccinering.
 • Bland annat har pengar delats ut på oriktig grund till en förening.
 • Detta har fått till följd att årsredovisningar och kvartalsrapporter gett en oriktig bild av bankens ekonomiska ställning.
 • Han har enligt Skatteverket lämnat en oriktig uppgift i sin deklaration.
 • Bokföringen har i vissa fall varit oriktig och har inte gjorts på det sätt som Sida kräver.
 • Den som undanhåller eller till skattemyndigheten lämnar oriktig uppgift som leder till för låg skatt kan påföras skattetillägg.
 • Detta har lett till att många patienter har behövt komma tillbaka för nya provtagningar och till höga skadeståndsersättningar för oriktig eller utebliven behandling.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Nya inröstade ord