Synonymer till pragmatisk

Synonymer till pragmatisk

Ur Synonymordboken

Vad betyder pragmatisk?

Ur Ordboken

Hur används ordet pragmatisk?

  • Den andre en pragmatisk och välbärgad ingenjör med ett förflutet inom militären.
  • Andra kritiker har valt en mindre pragmatisk väg i sina läsningar.
  • Vi behöver en pragmatisk narkotikapolitik med målet att fånga upp och stötta de som finner motivationen att komma ur sitt beroende.
  • Man bör ha en pragmatisk syn på penningpolitiken.
  • Då lockar det att vara pragmatisk och vända sig till läkemedelsindustrin som badar i pengar.
  • Självklart måste jag vara pragmatisk och lyhörd.
  • För att nå konkreta förbättringar gäller det enligt utrikesministern att vara pragmatisk med de stora kärnvapennationerna.
  • De har åtminstone en miljöaspekt som förmildrande och pragmatisk omständighet.
  • Mot bakgrund av de stora problem vi står inför på detta område anser vi att det gäller att vara pragmatisk och att inte förbise frågan om statens balansräkning.
  • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Nya inröstade ord