Synonymer till religiositet

Synonymer till religiositet

Ur Synonymordboken

Vad betyder religiositet?

Hur uttalas religiositet?

  1. [relijo- eller religio-]
Ur Ordboken

Hur används ordet religiositet?

 • En religion som länge stått högt i kurs inom alternativa former av västerländsk religiositet är buddhismen.
 • Ett exempel är teosofin som under århundradets senare del växte fram som en form av religiositet vid sidan av den kristna.
 • Ett tema som går igen i flera av bidragen är hur man i en västerländsk kontext har använt sig av icke västerländsk religiositet för att utforma alternativ till traditionell kristendom.
 • Ordet får mig att tänka på mystik och exklusivitet och en viss litterär religiositet som är comme il faut i en kulturkrets utan religion.
 • Dagens sekulära uppfattningar om religiositet formades dock framför allt efter upplysningen.
 • En tydlig men kontrollerad författarilska ger sig tillkänna över den extrema religiositet som kidnappat Gud och tagit bort kärleken ur kärleksbudskapet.
 • Elva miljoner britter följde med stigande religiositet varje avsnitt av den första säsongen.
 • Kanske har den sitt ursprung där på grund av den djupa religiositet som till stora delar präglar USA.
 • Omhuldandet av religiositet som något varmt och känsligt fortgår hur verkligheten än ser ut.
 • Livet vid hovet i norr var mer formellt och präglat av en strängare religiositet med starkt negativ kvinnosyn.
 • Not: Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner.