/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till social status

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet social status?

  1. Röstviljan är i allmänhet större ju högre social status och social integration en person har.
  2. Klassmönstren bör inte tillmätas överdriven betydelse, men ingen kan förneka kalla fakta som att röstviljan är större ju högre social status och social integration en person har.
  3. Intressant att notera är att det för ovanlighetens skull inte är sedvanliga svårmobiliserade grupper som i första hand gynnas av att det finns möjligheter att förtidsrösta, det vill säga grupper med låg social status eller låg grad av social integration.
  4. Haglund har också funnit att män med lägre social status i snitt behöver vänta längre på behandling än män som har högre social status.
  5. Därför ser man både inom affärslivet och regeringen med oro på dessa ungdomar som vill söka efter annat i sitt liv än materiella saker och social status - i motsats till sina föräldrar och morföräldrar, varav de allra flesta haft livslånga anställningar vid samma företag.
  6. Inte bara på grund av att vi var fem barn - ena dagen kunde det komma en person med hög social status och nästa en gravt alkoholiserad granne som var tokig och kröp på golvet.
  7. Ändå vill de flesta unga ryska par ordna bröllop - det är förknippat med social status att vara gift, i synnerhet för kvinnor.
  8. - Fler småhus och radhus gör att människor med olika inkomst och social status lockas hit, slår hon fast, segervisst, som om hon härmed knäckt koden bakom segregationsmysteriet.
  9. En förklaring skulle kunna vara att personer med låg social status behöver en valmöjlighet för att få en jämlik behandling.
  10. Alla lånar oavsett social status.
  11. – Det handlar om social status.
  12. Sittplacering reglerades efter social status.
  13. – Inkomst, utbildning och social status påverkar valdeltagandet.
  14. Brotten är kopplade till social status, menar han.
  15. Under medeltiden hade fiddlan hög social status.
  16. -Vi kollade olika saker när det gäller social status.
  17. för att tilltala personer av lägre social status.
  18. Tatueringarna visade social status och färdigheter i hantverk.
  19. Inte intresserad av social status, titlar, formalia eller ” small-talk ”.
  20. – Nästan alla sjukdomar är kopplade till klass och social status.
  21. Teknikerna är nära förknippade med social status inom gruppen.
  22. Vanliga indelningar är form, storlek, ätlighet och social status.
  23. I föreuropeisk maorikultur kännetecknas moko av hög social status.
  24. – Spelmissbruk är tydligt förknippat med låg inkomst och låg social status.
  25. Den som hade De hade prestige, effektivitet och social status.
  26. Andra viktiga parametrar är social status, inkomst, intelligens och färdigheter.
  27. Högre social status behöver naturligtvis inte av sig självt medföra högre IQ.
  28. Och förhoppningsvis också kunna berätta ursprung och social status, säger Mattias Karlsson.
  29. Tonhöjden avslöjar exempelvis skrattarens ålder och sociala status.
  30. Summan beräknas då efter kvinnans sociala status.
  31. I utbyte fick de mannens sociala status.
  32. Då är du förmodligen osäker på din sociala status.
  33. Och mästerkskapen har höjt ordvitsandets sociala status, tycker Pontus Ströbaek.
  34. Trots sin låga sociala status var de fria män.
  35. Folkdräkter varieras också för att markera bärarens sociala status.
  36. Han har begått groteska handlingar eftersom hans sociala status varit hotad.
  37. Apan som kullar vill förmodligen lyfta sin sociala status, tror primatforskare.
  38. Avvisandet gjorde att Jane blev medveten om sin låga sociala status.
  39. Takets form sågs förr som en markör av ägarens sociala status.
  40. Vårt sociala värde och vår sociala status ökar med antalet vänner på sociala medier.
  41. Ut mot periferin stiger sedan invånarna i de olika zonernas sociala status.
  42. Olive driver på sitt slampiga rykte för att öka sin sociala status.
  43. Trots stort motstånd gjordes flera reformförsök för att förbättra kvinnors sociala status.
  44. Exempelvis påverkas serotoninkoncentrationen i nervsystemet hos leddjur och ryggradsdjur av djurets sociala status.
  45. En individs sociala status och lön ska bygga på vad denne åstadkommer i samhället.
  46. När ridderskapet blev mer exklusivt mot slutet av 1200-talet ökade riddarnas sociala status.
  47. I etableringen av gemenskapens minnen och sociala status spelade det visuella en stor roll.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-18

 • Ellen
  Dansk form av namnet Elin, från det grekiska namnet Helena: fackla. Även en engelsk variant av det grekiska namnet Eleonora: barmhärtig.
 • Lena
  Svensk variant av det hebreiska namnet Magdalena, kvinna från Magdala, och det grekiska namnet Helena, fackla.
 • Besläktade namn: Lene, Lenita
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt