/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till stor massa

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet stor massa?

  1. – Det är inte en stor massa som rör sig.
  2. Stjärnor med stor massa följer istället ett Henyeyspår.
  3. Sedan finns det en stor massa som inte reagerar alls.
  4. Den roterande vinden representerar också en mycket stor massa.
  5. Planeten har omkring fyra gånger så stor massa som månen.
  6. De rör sig som om de hade en fem gånger så stor massa.
  7. Planeten skulle då ha haft ungefär dubbelt så stor massa som nu.
  8. Under den ligger en stor massa av kall och kompakt arktisk luft.
  9. En del partiklar har svårare att ta sig igenom Higgs-soppan – de har stor massa.
  10. Endast de allra största asteroiderna har tillräckligt stor massa för att vara sfäroida.
  11. Myoner är precis som elektroner negativt laddade, men har 207 gånger så stor massa.
  12. Då vattenkraftturbiner har ett lågt varvtal kan generatorernas rotorer tillåtas ha relativt stor massa.
  13. Ett svart hål med så stor massa relativt värdgalaxens massa har aldrig tidigare upptäckts.
  14. Ett vanligt misstag som många gör är att berätta att man åker i väg för en stor massa.
  15. Planeten är bara en och halv gång så stor som jorden, men har fem gånger så stor massa.
  16. Corot-3b har en massa på 20 så stor massa som Jupiter och upptäcktes 2008.
  17. Saturnus har nittiofem gånger så stor massa som jorden och har nio gånger så stor diameter.
  18. En stor massa påverkad av jordens gravitation faller lika snabbt till marken som en mindre massa.
  19. – För den stora massa är det alldeles för sent.
  20. -Man har rört om med maskiner i den stora massa av bränd plast som uppstått, och inuti brinner det fortfarande lite.
  21. Med sin stora massa och enorma luminositet ligger de nära Eddingtongränsen för den maximala storleken för en stjärna.
  22. Men medan de högre samhällsskikten är noga graderade är folkets stora massa vilka skulle erlägga den lägsta skattesatsen inte graderade.
  23. Jupiters måne Io är mycket vulkaniskt aktiv på grund av de gravitationella krafter som Jupiters stora massa orsakar på månen.
  24. På grund av sin stora massa i förhållande till de två andra partiklarna, är protonens kinetiska energi som regel försumbar.
  25. Pilen verkar genom att den med hjälp av sin, förhållandevis, höga rörelseenergi, stora massa och lilla tvärsnittsarea pressar sig igenom pansarplåten.
  26. Dess stora massa på 332 830 jordmassor ger den i dess innandöme en densitet som är hög nog för att upprätthålla fusion.
  27. Ceres betraktas dock sedan 2006 som en dvärgplanet på grund av att dess stora massa gör att objektet antar en sfärisk form.
  28. Jupiters stora massa har påverkat solsystemets utveckling i hög grad ; de flesta planeters omloppsbanors plan ligger närmare Jupiters omloppsbanas plan än solens ekvatorialplan.
  29. På grund av alfapartikelns förhållandevis stora massa och låga energi, stoppas alfastrålningen enkelt av till exempel luft, ett pappersark eller det yttersta hudlagret.
  30. Med sin stora massa och dess nära avstånd till Tau Bootis är planeten en av de största och varmaste exoplaneterna astronomerna upptäckt (2014).
  31. Han menade att trädgårdsstaden " bäst stämmer överens med vår läggning och med bostadsvanor hos ett folk, vars stora massa ännu är fästad vid den egna torvan".
  32. På ES-225 kunde det monteras på rätt sätt och fungerar utmärkt och ger en stark och robust ton med sin enkla konstruktion och stora massa.
  33. Jupiter är den största källan till sådan störning på grund av dess mycket stora massa, som totalt är mer än dubbelt så stor som de andra planeterna massor tillsammans.
  34. Denna korta räckvidd beror på W-och Z-bosonernas stora massa (cirka 90 GeV), som också gör partiklarna kortlivade – deras livslängd är i medel kortare än 1×10−24 sekund.
  35. Jorden samverkar genom gravitationskraften med alla andra himlakroppar, även om solen är helt dominerande genom sin stora massa och relativt korta avstånd, även om till viss del även månen påverkar jorden, främst i form av tidvattenfenomen.
  36. Befolkningens stora massa var tämligen likgiltig för politiska frågor, men gav regeringen skulden för den nöd, som översvämningar och hungersnöd vållat, samt för de ökade ekonomiska bördor, som blivit en följd av skadeståndsutbetalningarna för boxarupproret och av de utländska lånens amortering.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-12

 • Klara
  Latinskt namn som betyder berömd, ljus eller klar.
 • Besläktade namn: Claire, Clarence, Claire, Clarissa, Clary
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt