/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till subgrupp

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet subgrupp?

  1. Orsaken var att laboratoriet gjort fel vid blodanalysen och hela operationen genomfördes i tron att systrarnas njurars subgrupp stämde.
  2. Den som gjorde fadern blind för barnen och barnen till en alltför lojal subgrupp i gruppen.
  3. Morfinan, C16H21N, är bas för en subgrupp av opioider som kallas morfinaner.
  4. Erland Lettevall säger att den grupp som fiskarna såg utanför Smögen kan ha varit en subgrupp till en större flock.
  5. De symmetrigrupper som definierar ett särskilt mönster måste innehålla en ändlig subgrupp av isometrier, som kallas punktgrupp.
  6. Under 1950-talet bildades föregångaren till dagens MUR, vid namn MSR (Medicinska StudieRådet) som var en subgrupp till MF med ansvar för utbildningsbevakning.
  7. Vissa taxonomer menar att dessa tre arter egentligen är underarter av en art, eller en subgrupp, och hänför dem av den anledningen till det egna släktet Zenaidura.
  8. Problem kan även förekomma i användningen då människors utsatthet kan skapa egna normer och värderingar (se subgrupp) för att överleva i det etablerade samhället, det vill säga skapa beteenden som är oacceptabla i samhället men som är naturliga i gruppen.
  9. Det är också tämligen vanligt att en liten subgrupp av patienterna är drabbade på grund av gen, medan sjukdomen för de flesta andra är multifaktoriell -variationer i flera olika gener såväl som miljöfaktorer såsom kost, rökning och allmän livsföring har betydelse för risk för insjuknande.
  10. Ryuhei var tidigare basist i subgruppen V-West.
  11. Han är även en del i subgruppen 3 Kyoudai.
  12. Kanjimmi3 kallas subgruppen som innehåller Maruyama Ryuhei, Yasuda Shota och Ohkura Tadayoshi.
  13. ATRX genen kodar för ATP-beroende helikaser, ATRX (även känd som XH " och XNP) i SNF2 subgruppen, ansvarar sig för funktioner som kromatin remodellering, regulation av genen och DNA metylering.
  14. Strukturen byggs upp av hur olika subgrupper i den stora strukturen samverkar och påverkar varandra.
  15. Ojibwaerna har genom sin successiva förflyttning västerut under historiens gång delats upp på ett antal subgrupper, eller band.
  16. Den semitiska språkgruppen är väldigt omfattande och delas in i flera inriktningar samt en mängd olika subgrupper och undergrupper.
  17. – En orsak kan vara att det finns subgrupper som kanske tar störst sexuella risker, och överför klamydia till fler, men som inte testar sig.
  18. Det finns fyra subgrupper av IgG, IgG1 (utgör 66 % av totala mängden IgG), IgG2 (23 %), IgG3 (7 %) och IgG4 (4 %).
  19. Analys av mitokondriellt 16S rDNA kan addera till data om subgrupper, särskilt i T4-kategorin där kliniska och miljö-isolat återfinns.
  20. Resultat från den europeiska studien visade klinisk effekt i flera subgrupper och en begränsat samlad effekt om 16 procent (p = 0,10) avseende betacellsbevarande.
  21. Subtyp I delas in i fyra subgrupper, Ia, Ib-1, Ib-2 och Ic, där Ib-2 är vanligast i Europa och Sverige.
  22. För att till exempel förstå en grupp behöver man veta lite om den organisation som gruppen ingår i, liksom de subgrupper som gruppen har.
  23. Men inom grupperna finns subgrupper, a, b, c … I centrala nervsystemet resulterar inbindningen i effekter på välbefinnande medan inbindning hos celler i gastrointestinalsystemet resulterar i förändringar i magtarmsystemet glatta muskulatur.
  24. Det fanns 3 subgrupper, MellowHype (Left Brain och Hodgy Beats) EarlWolf (Tyler, the Creator och Earl Sweatshirt) och The Super 3/The Jet Age Of Tomorrow (Matt Martian och Hal Williams).
  25. Douglas menar att det är på basis av olika sådana klassificeringssystem som ett samhälle skiljer sig från ett annat och som olika subgrupper eller individer inom samhället skiljer sig från varandra.
  26. Bandet har även två subgrupper -20th Century (Sakamoto Masayuki, Nagano Hiroshi och Inohara Yoshihiko) som representerar de äldre medlemmarna, samt Coming Century (Okada Junichi, Miyake Ken och Morita Go) som är de yngre.
  27. Också i dessa analyser utgår hon från sådana klassificeringar som bringar ordning i det sociala livet genom att de upprättar symboliska skiljelinjer som å ena sidan skiljer ett kollektiv från ett annat (group) och å den andra differentierar olika subgrupper och individer inom kollektivet (grid).
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-14

 • Uno
  Antingen ett italienskt namn med betydelsen den ende eller en latiniserad form av det nordiska namnet Une: trivas eller vara nöjd.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs subgrupp?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en subgrupp subgruppen subgrupper subgrupperna
genitiv en subgrupps subgruppens subgruppers subgruppernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt