/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till synbarlig

Hur upplevde du uppläsningen av synbarlig?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet synbarlig?

  1. Han ritar och ritar enkla teckningar utan synbarlig innebörd.
  2. Ljusäkthet, eller ljusbeständighet, anger förmågan att motstå synbarlig förändring vid långvarigt utsättande för ljus.
  3. Ljusäkthet, eller ljusbeständighet, anger ett materials förmåga att motstå synbarlig förändring vid långvarigt utsättande för ljus.
  4. Initialt föreföll alla åtgärder rapporterade via statusrapporter och kommunikéer från JAIF kännetecknas av en synbarlig försiktighet.
  5. I en viss mängd gas finns molekyler som rör sig såväl hastigt som långsammare: Om det vore möjligt att på något enkelt sätt, exempelvis via något slags filter, sortera dessa och på så sätt skilja ut snabbt rörliga från mer långsamma skulle man utan synbarlig arbetsinsats samtidigt ha åstadkommit en temperaturskillnad som skulle kunna användas i en värmemaskin -tillsammans med filtret utgörande delar av en perpetuum mobile.
  6. Den femte säsongen visar Shredders och hans budbärares synbarliga död.
  7. Dessa uppvisar uthuggna stenplattformar, ibland med rektangulär form, fördelade bland synbarliga bostäder.
  8. Oavsett vilka målsättningar han hade var Cromwell inte ensam i sin synbarliga stridslystnad mot irländarna.
  9. -Jag gick i några demonstrationståg, vilket är det mest synbarliga man kan registrera från mitt intresse och arbete från den tiden, säger Gunnar Karlson.
  10. Hon besöker olika platser och framför allt intervjuar olika personer, som hon förknippar med olika synbarliga aspekter på framgång och lycka, eller strävan efter det ; alltifrån andlig frid till njutningar och världslig framgång.
  11. Slumområden och fattigkvarter var synbarligen orörda.
  12. År 1895 var det synbarligen slut med Hägerstads gamla kyrka.
  13. Tornets övre delar är synbarligen byggt i tegelgotik med vissa blinderingar.
  14. Palazzo Farnese i Rom var synbarligen en förebild för denna nya länga.
  15. Wellpappens konstruktion förenar en rad synbarligen oförenliga egenskaper i ett enda material.
  16. Greven var synbarligen angelägen om att så fort som möjligt göra slottet användbart.
  17. En massaker med synbarligen politiska motiv ägde rum 23 november 2009 i Maguindanao.
  18. Med gravölet här avses synbarligen tävlingar till den dödes minne och andra minnesceremonier.
  19. Och det är än mer tveksamt att leta efter benskörhet eller prostatacancer hos synbarligen friska personer.
  20. Fem personer omkom när det amerikanska arméfordonet, synbarligen pga broms-fel, körde in i flera andra bilar.
  21. Fåglar av nominatformen introducerades i Nya Zeeland och Australien synbarligen av helt känslomässiga skäl.
  22. Flera andra ministrar har också lämnat huvudstaden och presidenthögkvarteret på Bankovagatan i Kiev är även det synbarligen övergivet.
  23. Gigan har nu synbarligen dräpt sin fiende och samarbetar därefter med Monster X mot Godzilla.
  24. mì), som betyder " måste", mɨ́, som markerar återgivning av tal(synbarligen en evidentialis), mɨ́nà(pl.
  25. Dessutom hade släden i kraft av sin arkaiskhet synbarligen även en sakral innebörd i begravningsceremonin.
  26. Många har dömts för inblandning, men i en så här stor härva rullar rättsprocesserna vidare synbarligen i det oändliga.
  27. Den bygger bon i träd och på klippor, synbarligen av pinnar liksom den likartade vitnackade korpen.
  28. De blir snart kontaktade av en intelligent, synbarligen vänligt sinnad, utomjordisk livsform som kallar sig Jerry.
  29. Det finns också andra exempel på att Origenes tillskrivit Josefus sådant som denne synbarligen inte har skrivit.
  30. I filmen gifter sig Mary McCloud (Claire Trevor) med den synbarligen lugne skolläraren William Cantrell (Walter Pidgeon).
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-13

 • Kaj
  Mansnamn med danskt ursprung. Även kvinnonamn som är en kortform av Kajsa: ren eller kysk.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs synbarlig?

adjektiv
positiv en synbarlig
ett synbarligt
den|det|de synbarliga
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt