Vad betyder te?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Hur används ordet te?

 • verb
   1. Nu vill Spritmuseum i Stockholm visa hur utelivet kunde te sig förr.
   2. Likt många andra delar av nöjesvärlden kan filmbranschen te sig som ett under av lojalitet med produkten.
   3. Hur kommer denna förljugenhet att te sig inför framtidens domstol?
   4. Ett sådant mätande av berömmelse kan te sig besynnerligt.
   5. Här består jobbet ju i att läsa och skriva och eftersom det tomma arbetet också går ut på att läsa och skriva kan skillnaden nästan te sig omärklig.
 • subst.
   1. Den som vill vara extrem dricker bara te eller vatten under fastedagarna.
   2. Innan han lämnade mig såg han naturligtvis till att det stod en kopp te och ett fat med kex på mitt bord.
   3. Jag drack en klunk av mitt te och försökte koncentrera mig.
   4. Till och med att se Patti Smith ta en mun te mellan två låtar känns som poesi.
   5. Men att servera kaffe och te till affärspamparna var inte min paradgren.

Historik för te

 • 1. te, verbet nu refl. te sig o. i sammansättning bete sig, förete, i äldre användning t. ex. i gamla bibelövers.: 'alltså hafwer nu . . Gud tett (dvs. visat) konungenom, hwad som framdeles ske skall', fornsvenska , tēa (imperfekt tēþe, sedan: tedde), visa, bevisa, framräcka med mera, tē sigh, visa sig = fornisländska o. fornnorska tjá (imperfekt téði), danska te, av urnordiska, urgermanska *tīhan (liksom t. ex. fornisländska o. fornnorska ljá, låna, av urgermanska *leihwan; se lån) = gotiska gateihan, st. verb, omtala, förkunna, fornsaxiska aftîhan, vägra (egentl.: avsäga eller visa bort), medellågtyska tî(g)en, anklaga, fornhögtyska zîhan, även: beskylla (nyhögtyska zeihen), anglosaxiska téon; med grundbetydelse 'peka, visa' till urindoeuropeiska roten dik i sanskrit diçáti, visar, forngrekiska deíknymi detsamma, latin dīco (av *deik-), säger, dĭco, högtidligt förkunnar, med den ursprungligen betydelse 'visa' i t. ex. index (digitus index, pekfinger), forniriska dodecha, han må säga. Med grammatisk växling i isl tíginn, förnäm, egentligen: utpekad (jämför latin monstrāri digito, vara berömd, egentligen: utpekas med fingret), medellågtyska tîgen, visa, och så vidare ~ fornhögtyska zeigôn, visa (nyhögtyska zeigen), zeigâ vbst. (jämför finska lånordet taika, tecken) ~ fornisländska o. fornnorska tega, visa, tegast (poet), ämna, svenska dialekt tegas, -ä-, ämna, arta sig till. — Jämför tecken, teg, tå 1, ävensom äldre nysvenska säjare, urvisare, under visare.
 • 2. te, substantiv, t. ex. Karl XII Bref 1717: thee = danska té, nyhögtyska tee, holländska thee, engelska lea, franska the och så vidare, av sydkines, the. - Ordet uppträder i svenska ungefär samtidigt som i nyhögtyska (1715), o. bruket av té i dessa länder kan nog icke föras avsevärt längre tillbaka. I England serverades té på kaffehusen under senare hälften av 1600-t.; holländarna synas ha tidigare blivit bekanta med detsamma.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Love

Maskulinform av det svenska namnet Lovisa, som kommer från det forntyska namnet Ludvig: berömd kämpe..

Ludvig

Tyskt namn som består av betydelseelementen beröm och kämpe: berömd kämpe..

Besläktade namn: Luis, Louis, Lajos

Hur böjs te ?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ ett te teet teer teerna
genitiv ett tes teets teers teernas
verb
aktiv
grundform att te
nutid ter
dåtid tedde
supinum har|hade tett
imperativ te
particip
presens teende
perfekt en tedd
ett tett
den|det|de tedda