/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till tetraedrisk

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet tetraedrisk?

  1. OgF4 antas ha en tetraedrisk konfiguration.
  2. En liknande teknik kan appliceras för att konstruera en polyeder med tetraedrisk symmetri och oktaedrisk symmetri.
  3. Sulfatjonen består av en svavelatom omgiven av fyra syreatomer och är en tetraedrisk tvåvärt negativ jon SO42 –.
  4. Reaktionen mellan en keton och olika nukleofiler leder till att ett intermediat som kallas tetraedrisk karbonyladditionsförening bildas.
  5. I idealfallet kan en tetraedrisk molekyl skrivas som AX4, där A ofta är sp3-hybridiserad och samtliga X identiska.
  6. Dessa lermineral kännetecknas av ett oktaedriskt skikt mellan två tetraedriska skikt.
  7. Samma iterativa, själv-konsistenta metod användes för att anpassa en model för kovalenta radier för tetraedriska system.
  8. Samma växelverkan stabiliserar den tetraedriska Td-konfigurationen för OgF4, till skillnad från den plankvadratiska D4h-konfigurationen hos XeF4 och RnF4.
  9. Om kolatomerna i cyklopentan skulle befinna sig i samma plan skulle bindningsvinkeln mellan dem bli mycket nära den optimala för tetraedriska kol.
  10. År 1874 förklarade Jacobus Henricus van ' t Hoff och Joseph Le Bel optisk aktivitet gällande det tetraedriska arrangemanget av atomerna bundna till kol.
  11. Det finns särskilda inhibitorer som påminner om de tetraedriska intermediärerna, och som på så sätt fyller ut enzymets aktiva centrum och förhindrar enzymet från att arbeta effektivt.
  12. Varje zinkatom är omgiven av fyra tetraedriskt ordnade svavelatomer och varje svavelatom har fyra tetraedriskt orienterade zinkatomer som närmsta granne.
  13. Beryllium koordinerar syret tetraedriskt (fyrfalt) och aluminium koordinerar syret oktaedriskt (sexfalt).
  14. Sporerna bildas 4 och 4 i varje modercell och ligger ordnade tetraedriskt.
  15. Is nära fryspunkten har en hexagonal struktur och vattenmolekylerna är tetraedriskt bundna med vätebindningar.
  16. Dessa lermineral består av ett tetraedriskt kiselskikt och ett oktaedriskt aluminiumskikt, som hålls samman genom vätebindning med gemensamma syreatomer.
  17. Kristallstruktur av zinkbländeZinkblände (kallas ibland även sfalerit eller zinksulfid) är ett mineral med sammansättningen (Zn,Fe) S som kristalliserar med svavelatomerna i ett tätpackat kubiskt mönster, varje zinkatom är tetraedriskt bunden av fyra svavelatomer.
  18. Mooreobdella tetragon är en ringmaskart som beskrevs av Sawyer och Shelley 1976.
  19. Fyrhörning, tetragon, ibland även trapets (skilj dock på specialfallet parallelltrapets), är en geometrisk figur där ett område innesluts av fyra sträckor, vilka möts i sina ändpunkter, som kallas hörn, vilka också de är fyra till antalet.
  20. Thelypteris tetragona är en kärrbräkenväxtart.
  21. Crassula tetragona är en fetbladsväxtart.
  22. Calceolaria tetragona är en toffelblomsväxtart.
  23. Veronica tetragona är en grobladsväxtart.
  24. Kantljung (Cassiope tetragona) är en vintergrön dvärgbuske.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Osvald
  Engelskt namn som består av betydelseelementen guld och härskare.
 • Evald
  Tyskt namn som består av betydelseelementen lag och härskare: rättsvårdare.

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs tetraedrisk?

adjektiv
positiv en tetraedrisk
ett tetraedriskt
den|det|de tetraedriska
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2