Vad betyder tiga?

  1. hålla tyst, inte säga något: tiga med eller om något || tiger, teg, tigit el. tegat
Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Liknande ord till tiga

Hur används ordet tiga?

   1. Trots det har USA valt att tiga när det gäller den tidigare presidentens gripande.
   1. Med tanke på dessa grumligheter och osanningar kanske vi ska vara glada över att hon nu valde att tiga i ämnet.
   1. Ibland måste det ändå vara bra att tiga om sanningen?
   1. Regimen i Eritrea ska inte lyckas tiga ihjäl ärendet.
   1. Efter Yaalons utspel har Israels premiärminister Benjamin Netanyahu nu beordrat sin regering att tiga när det gäller Rysslands planer på luftvärnsrobotar till Syrien.

tiga i ordbok från 1870

Historik för tiga

 • tiga, med analogiskt g (liksom i säga o. viga) för ljudlagsenligt äldre nysvenska o. fornsvenska t(h)i(i)a = svenska dialekt tia, av fornsvenska þighia (imperfekt þig(h)þe, thagdhe, sup. thighet [varav nysvenska tegat], thakt, jämför äldre nysvenska tagt, ännu t. ex. Rudeen 1687), av *þæghia = fornisländska o. fornnorska þegja, danska tie, motsvarande fornsaxiska thagian o. thagôn, fornhögtyska dagen o., med grammatisk växling, gotiska þahan, ett ē-verb (urgermanska *þaᵹēn, *þahén, med i fnord. språk analogiskt j) = latin tacēre detsamma Inkoativ: fornisländska o. fornnorska þagna, tystna = äldre danska taune. Kausativum: fornsvenska thöghia, tysta, bildat till þag- (i t. ex. fornisländska o. fornnorska -þaga, tystnad) såsom t. ex. föra till fara. Jämför för övrigt fornisländska o. fornnorska þagall, tystlåten, o. danska taus, tyst, väl av *þagse (jämför med avseende på bildningen t. ex. ledsen, varse). — Verbet har i nysvenska antagit stark böjning (imperfekt teg redan Verelius 1664) liksom kvida, (stundom) lita, pipa, (ofta) sprida, strida, vina, ävensom hinna, knyta, skryta, snyta o. (stundom) rycka, sluka, stupa; ett minne av den svaga är dock tegat (se ovan). — De västgerm. språken ha dessutom bildningar motsvarande ett urgermanska *swiᵹōn, *swīzēn (fornsaxiska swîgôn, ty, schweigen, anglosaxiska swígian), avlägset besläktat med forngrekiska sīgãn, tiga. — Gotiskan har, utom þahan, ett för övrigt isolerat slawan, tiga, vara stilla, vilket sannolikt är besläktat med slumra. — Den som tiger, han samtycker, från den av påven Bonifacius VIII utgivna 6:te boken av de s. k. dekretalerna i den kanoniska rätten: qui lacet, consentire videtur. — Kvinnan txige i församlingen, efter 1 Kor. 14: 34: 'Edra qwinnor tige uti församlingarna, ty dem är icke tillstadt att tala' (gamla övers.).

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Tekla

Grekiskt namn som består av betydelseelementen gud och rykte..

Tea

Kortform för de grekiska namnen Dorotea, Guds gåva, Teodora, Guds gåva, och Teresia kvinna från ön Thera..

Hur böjs tiga ?

verb
aktiv passiv
grundform att tiga att tigas
nutid tiger tigs
dåtid teg tegs
supinum har|hade tigit har|hade tigits
imperativ tig
particip
presens tigande