/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för tillbedja, menade du tillbe?

Synonymer till tillbedja

Hur upplevde du uppläsningen av tillbedja?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

Liknande ord till tillbedja

tillbedja är sammansatt av

Nyhet

tillbedja i ordbok från 1870

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet tillbedja?

  1. Men jag var nöjd med att tillbedja honom på avstånd.
  2. Genom att tillbedja honom på detta sätt spänner vi en smal sviktande bro över den ravin som skiljer hans vilda natur från vår; och med tiden blir vi i stånd att utan att snubbla vandra genom hans närvaros eld.
  3. Dom börjar åtminstone inte tillbedja Högste Chefen och Zeus och kalla sig Stoiker så fort nån gammal oxe med malm i stämman kommer till stan och har tältmöte.
  4. Men behovet av något att tillbedja blir vi inte av med.
  5. - Gudskelov har vi inte kommit så långt att vi är tvungna att tillbedja Göran Persson och Olof Johansson.
  6. Att samma folk som hatar judar kan tillbedja en jude och säga att han är Guds son.
  7. - Om man vägrar att tillbedja ikonen Warhol skall man nog inte heller vara chef för ett modernt museum.
  8. – Nu ska vi ska tillbedja och sen sova.
  9. I dessa kapellkransar kunde pilgrimer tillbedja olika helgon i olika absider.
  10. Ett tempel byggdes sedan på höjden av folket för att tillbedja honom.
  11. Adoration (av latinets adoratio, av adoro, " tillbedja"), eller dyrkan, tillbedjan, är det att vörda, beundra och tillbedja någon eller något, ofta något med heliga och övernaturliga egenskaper, till exempel en gud.
  12. I romarriket gjorde sig kejsarna ofta till en personlig gudom, som alla tvangs tillbedja som sådan.
  13. Ordet är släkt med gotiskans blôtan i meningen " dyrka, tillbedja", och forntyskans bluozan, i betydelsen " offra" och stärka.
  14. Typiskt för dessa kyrkor är de många småabsider och kapell som omger koromgången, där pilgrimer kunde tillbedja olika helgon.
  15. Det stora antal torii-portar som pryder området är donerade i synnerhet av framgångsrika affärsmän, som besökt platsen för att tillbedja Inari.
  16. Redan på Karl den stores tid var det förbjudet att ge offergåvor till träd eller att tillbedja andarna som bor i träd och källor.
  17. Enligt den nya konstitutionen har varje medborgare rätt till fri religionsutövning, något som inbegriper inte bara rätten att tillbedja islam, judendomen eller kristendomen, utan även rätten att vara ateist.
  18. Man skulle dock fortfarande tillåta förtäring av hästkött, sätta ut barn i ödemarken, och tillbedja de gamla gudarna (blota), förutsatt att det skedde i hemlighet.
  19. Vi gör anspråk på förmånen att dyrka Gud den Allsmäktige i enlighet med vårt samvetes bjudande och erkänner alla människors rätt till samma förmån, att tillbedja hur, var eller vad de vill.
  20. Altartaflan är ifrån Påwetiden, och wisar Maria med Barnet på armen ; samt til höger Marie bebådelse och Christi födelse, och til wänster Christi omskärelse och the 3 wisa Männen från Öster-Landen, som tillbedja Frälsaren.
  21. Detta lager hjälpte till att bevara de ursprungliga relieferna till eftervärlden ; de bästa exemplaren finns i helgedomen och associerade kapell i Ramses tempel där färgstarka scener avbildar Ramses tillbedja de Amon-Ras och Re-Horakthys.
  22. 1941 formulerade president Roosevelt fyra friheter (The Four Freedoms) som var hans vision om världen efter andra världskriget: frihet att tala och uttrycka sig över hela världen, frihet att tillbedja Gud på sitt eget sätt över hela världen, frihet från armod (want) och frihet från rädsla.
  23. Relativt snart övergick man dock till en design med två knäfallande nakna kvinnogestalter i profil, vilka ser ut att tillbedja en radio (det fanns också en särskild " Star series" där kvinnogestalterna var utbytta mot en stor stjärna ; på denna etikett utgavs bland annat inspelningar med bolagets stora stjärna Cliff Edwards).
  24. Man kan ifrågasätta varför denna makt bör tillbedjas?
  25. Tsui ' goab tillbedjas både som fadersgud och vid behov av regn.
  26. Enligt martinisterna är det visserligen möjligt att åkalla Honom, men att det inte innebär att Han skall tillbedjas.
  27. Shaktism eller shakta utgör flera trosinriktninger inom hinduismen där Gudinnan tillbeds i första hand, även om den maskulina aspekten av gudinnan eller manliga gudar också kan tillbedjas.
  28. Templen var inte avsedda för offentligheten eller en viss församling, utan det var bara under särskilda högtider som helgedomen och dess gudastaty visades upp för att tillbedjas av allmänheten.
  29. Snorres historieskrivning är euhemeristisk, det vill säga den utgår från att hednagudarna en gång varit framstående kungar, erövrare och härskare, vilka först långt senare kommit att tillbedjas som gudar.
  30. Några olympiska gudar som Hermes och Zeus kunde föräras ktoniska offer och eptitet på vissa platser och beroende på var man befann sig kunde människor som upphöjts till gudar, som Herakles och Asklepios, tillbedjas som antingen gudar eller som ktoniska hjältar.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-13

 • Kaj
  Mansnamn med danskt ursprung. Även kvinnonamn som är en kortform av Kajsa: ren eller kysk.

Namn relaterade till tillbedja

 • Beda

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt