/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till valplats

Hur upplevde du uppläsningen av valplats?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

valplats är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är mobba en synonym till kujonera?

Hur används ordet valplats?

  1. Valfrid är ett forntyskt namn sammansatt av två ord som betyder valplats och skydd.
  2. Stockholm var valplats för en landskamp mellan Sverige och England.
  3. Valfrid kommer från tyskan och är sammansatt av ord som betyder valplats och skydd.
  4. På dagen var det högtryck kring Dicksonska palatset, som är valplats i Göteborg.
  5. Under hans regering hade Pommern blivit en valplats för Trettioåriga kriget.
  6. Frankfurt har aldrig varit ett biskopssäte så benämningen ” domkyrka ” är egentligen felaktig men den kallas ändå så på grund av sin storlek och dess viktiga funktion som valplats och senare även kröningsplats för den tysk-romerske kungen.
  7. Den utgick medsols från valplatsen vid Mora stenar i Uppland.
  8. Då striden ebbat ut finner Bjarkes hustru sin man döende på valplatsen.
  9. Detta ledde till slaget vid Hjörungavåg, där Sigvald trots sitt löfte flydde från valplatsen.
  10. Kvar på valplatsen låg förutom många av sunnerbodragonerna även den danske befälhavaren Knud Ulfeld.
  11. Hild tillhör valkyriornas (de som korar valplatsen, de som kröner de fallna) mäktiga systerskap.
  12. I hans gap som sträcker sig från jorden till himlen ska Oden, då han rider till valplatsen på Sleipner, beväpnad med spjutet Gungner förgås i gudaskymningen.
  13. I slaget vid Leipzig övertog han, sedan de högre officerarna stupat, befälet över det Torstenssonska regementet, men föll själv, höljd av sår, och upptogs som nästan livlös från valplatsen.
  14. I krig uppehöll sig kvinnorna ibland i närheten av valplatsen för att bispringa de sårade ; det finns även exempel på (bland annat hos langobarderna) att de deltog i själva striderna.
  15. I slaget vid Jena-Auerstedt den 14 oktober 1806 kom han på grund av långsamhet i framryckandet inte att delta på någondera valplatsen och blev för detta starkt klandrad av högkvarteret.
  16. Örebro valdes som plats, dels på grund av sitt centrala läge, dels på grund av att stadgarna för ett tronföljarval sade att inga utländska sändebud fick finnas inom tio mils radie från valplatsen.
  17. Två andra handskrifter, samt en tredje, numera försvunnen, som finns citerad i Finnur Magnússons äldsta tryckta utgåva av sagan, uppger dock att Tind skulle ha legat sårad och döende på valplatsen när hans bror Illuge svarte med sina män för sent anlände till stridsskådeplatsen.
  18. Lally tjänade sedan 1721 i franska armén, utmärkte sig i polska tronföljdskriget mot österrikarna vid Kehl och Philippsburg (1734) och framför allt i österrikiska tronföljdskriget (1740-1748), vid Dettingen (1743) och Fontenoy (1745), där han som överste för ett irländskt regemente genom anfall i engelsmännens flank avgjorde slaget och på själva valplatsen av Ludvig XV utnämndes till brigadgeneral.
  19. Efter landstigningen i Pommern förstod Gustav II Adolf att undvika varje avgörande strid, att småningom skrida framåt, alltefter som han satte sig i besittning av landet med dess fasta platser och kunde begagna dess hjälpkällor för att öka sina truppers styrka och sina medel ; och först då han efter 14 månaders rastlöst arbete i det tysta blivit herre i Pommern, Brandenburg och Mecklenburg ansåg han sig stark nog att träda ut på valplatsen.
  20. Sedan ” flögo de bort att vittja valplatser och kommo icke åter ”.
  21. Angående dessa frågor deltog han i flera kommittéer samt utgav flera arbeten, bland vilka Anteckningar om svenska och finska fanor och standar under konungarne Karl X Gustaf och Karl XI intill 1686 (1892), Standar och dragonfanor, från valplatser i Tyskland och kejserliga arfländerna under sextonhundratalet hemförda af svenska trupper (tillsammans med E.S.

Historik för valplats

 • valplats, Brasck Pufendorf 1680, Ord. Post. 1687 = danska valplads, från nyhögtyska wal-platz; till fornisländska o. fornnorska valr, de fallne, och så vidare (se Valhall) o. plats. — Förr i stället valstad, t. ex. P. Brahe Kr., Tegel, efter medellågtyska walstede = medelhögtyska walstat (nyhögtyska wa(h)lstatt).

Namn relaterade till valplats

 • Valfrid

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Enar
  Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe.
 • Einar
  Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe.
 • Besläktade namn: Eina, Eje

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs valplats?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en valplats valplatsen valplatser valplatserna
genitiv en valplats valplatsens valplatsers valplatsernas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2