/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för accepterande, menade du acceptera?

Synonymer till accepterande

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är skredorm en synonym till luskung?

Hur används ordet accepterande?

  1. När vi för någon månad sedan berättade lite mer märkte jag en mycket mer accepterande attityd.
  2. Men det finns ett accepterande om det sker i en sport som bygger på närkontakt och ishockey är ju en sådan sport.
  3. Man säger sig prioritera skolan men berövas med accepterande av skattesänkningarna möjligheten till ett tydligt reformprogram.
  4. Äntligen förmår jag förhoppningsvis att uppskatta min omgivning på ett mer accepterande och rättvist sätt.
  5. Socialdemokratins utveckling mot fullt accepterande av marknadsekonomin talar likväl sitt tydliga språk.
  6. Abdul Muiz Ghazalis pappa var också imam med en accepterande attityd mot warias.
  7. En av orsakerna till detta är fördragets accepterande av de tyska furstarnas rätt att driva självständig utrikespolitik.
  8. Det accepterande synsättet blir ett verktyg för att hantera negativa känslor efter förlusten.
  9. Henrik Brors om den rödgröna alliansens felräkning i budgeten och tysta accepterande av några av den borgerliga alliansens förslag.
  10. Samhället har blivit alltför accepterande mot influencerkulturen.
  11. Men kritikerna var inte lika accepterande.
  12. Defaitism innebär accepterande av förlust utan kamp.
  13. – I skolan har alla varit väldigt accepterande och glada.
  14. Många människor blir mer och mer accepterande, säger han.
  15. – Jag har jättebra föräldrar som från början varit väldigt accepterande.
  16. – Jag tror det är många som är lite för accepterande.
  17. Jag uppfattar domen som ett accepterande av dödsolyckorna inom byggbranschen.
  18. Men Ellen tror att vi går mot ett mer accepterande samhälle.
  19. Tillgången på droger ökar i Sverige och attityden har blivit mer accepterande.
  20. Undersökningen visade också att studenterna har en relativt accepterande attityd till cannabis.
  21. Här är mångkulturellt och tolerant, eller snarare accepterande, säger bussresenären Jeff Walch.
  22. – Det känns säkert att våra barn ska växa upp i en accepterande miljö.
  23. Efterfrågan på accepterande församlingar som denna är stor, också i Brasiliens katolska grannländer.
  24. Det skulle bli svårt att förklara den militära insatsen efter ett sådant accepterande.
  25. Hennes accepterande av makens otrohet ansågs uppfylla kravet för denna tids idealhustru.
  26. Samtidigt gjorde accepterandet av förkortningar att gestalterna kunde utformas mycket friare än tidigare.
  27. Pjäsens huvudperson Antigone representerar förkastandet av auktoriteten, medan Kreon får gestalta accepterandet av överheten.
  28. I Jordanien ledde accepterandet till att strider utbröt mellan Jordaniens armé och palestinska motståndsgrupper.
  29. Romanen handlar om hur småstadslivet är för en homosexuell person under 1970-talet, och om accepterandet av sigsjälv.
  30. Det som skiljer propaganda från argumentation i stort är accepterandet av oriktig eller osaklig framställning för att främja ett syfte.
  31. Bland annat kom jag år 1992 eller däromkring överens med andra personer om att underlätta accepterandet av mutor när det gällde värdnationen för VM 1998 ”.
  32. Det passiva accepterandet eller likgiltigheten gällande lagarna om åldersgräns började ändras när anklagelser att homosexuella är barnpornografer och barnmisshandlare blev vanliga.
  33. Nordenstam har beskrivit sin installation med orden " Den lite sorgkantade glädjen över att vara vid liv, och accepterandet av att det inte varar.
  34. Det slutade med att påven Innocentius X (1644 – 55) i ett dekret av 12 september samma år tog ställning mot accepterandet av de kinesiska riterna.
  35. Fördelen för en låntagare kan vara att covenanter gör det möjligt att alls få extern bankfinansiering eller att accepterandet av villkoren gör det möjligt att sänka kreditkostnaden.
  36. År 1993 var ett historiskt år vad gäller accepterandet av och respekten för reggaemusik på alla scener och i alla sammanhang, och Steel Pulse hade en central roll i detta genombrott.
  37. Joffre förblev alltid samlad, vilket kan ha haft avgörande betydelse för utgången av fälttåget på västfronten, liksom accepterandet att Plan XVII misslyckats och den följande snabba överföringen av trupp till Marne-slaget.
  38. För att ytterligare försvåra accepterandet av en påstådd UFO-iakttagelse, syntes en meteor över södra England vid precis samma tidpunkt som när de ursprungliga rapporterna om ett ljust objekt " landade" i skogen.
  39. Porten, som byggdes under den tidiga Mingdynastin, hette ursprungligen Chengtianmen (förenklad kinesiska 承天门 ; pinyin Chéngtiānmén) " Porten för accepterandet av Himlens mandat" (en segrare i en revolution och hans arvtagare ansågs ha Himlens mandat som kejsare).
  40. Från 1251 blev det en plikt att ange de misstänkta, och förutom plikten att ange fanns det fler oförsonliga drag, som accepterandet av anonyma anklagelser, bruket av tortyr från 1252, förbudet mot att den anklagade fick försvarare, och allt detta ledde till missbruk och excesser.
  41. Mitjurinismen skiljer sig från den ursprungliga Lamarckismen, dels genom accepterandet att den omgivande miljön kan påverka arvet, dels något som den kallar " sprängning" eller " omskakning" av nedärvningen, en slags chock-behandling som antas kunna bryta ned den ärftliga konstitutionens normala stabilitet så att den blir vad Lysenko kallade " instabil".

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Ragna
  Nordisk kortform av feminina namn som börjar på Ragn-: gudamakter.
 • Ragnar
  Nordiskt namn som består av betydelseelementen gudamakter och krigare.
 • Besläktade namn: Reiner, Rauno, Rainer, Ragni

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs accepterande?

substantiv
singular
obestämd form bestämd form
nominativ ett accepterande accepterandet
genitiv ett accepterandes accepterandets
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2