/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till affirmativ

Hur upplevde du uppläsningen av affirmativ?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

Liknande ord till affirmativ

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är hemlistisk en synonym till cesur?

Hur används ordet affirmativ?

  1. Att gå till Nietzsche för att reflektera över en konstruerad subjektivitetet är förvisso intressant, men hur affirmativ han än kan vara låter han sig inte användas som en "positiv" filosof.
  2. I många omotiska språk hänger TAM-markeringen nära samman med oppositionen interrogativ – deklarativ och affirmativ – negativ.
  3. Det hos svenskarna allra populäraste varumärket är nämligen ett diskmedel vars namn kan översättas till en affirmativ bekräftelse på det engelska språket.
  4. Kymriskans formlära karakteriseras av bland annat konsonantmutationer, böjningar av prepositioner, verbböjningar efter personer och modus såsom affirmativ, interrogativ och negativ.
  5. Verbalmorfologin kännetecknas av en komplex flexion efter kategorier som tempus/aspekt, interrogativ – deklarativ och affirmativ – negativ samt kongruens av predikativa former med subjektet kännetecknande.
  6. Gottfredsons forskning har varit inflytelserikt i utformandet av amerikansk statlig och privat policy när det gäller affirmative action, kvotering, samt " rasnormering" av förmågetester.
  7. Älvdalskan har även negationsdubblering, vilket syftar på att negationen inte följs av andra negerade uttryck, utan att dessa blir affirmativa uttryck, såsom i svenskan.
  8. Några affirmativa (bekräftande, jakande) adverbial: sí (' ja'), també (' även'), així mateix (' likaledes'), sense dubte (' utan tvivel'), de debò (' allvarligt'), ben segur (' säkert') och per atzar (' av en slump').
  9. Objektivitet är förmågan hos en föreställning att tjänstgöra som grundval för ett affirmativt antagande ; av objektiviteten förekommer två arter: egentliga objekt samt " objektiv" (" urteilsgegenstände"), det vill säga dels menade sakförhållanden, dels beskaffenhets-eller existensobjektiv, på vilka predikaten " sant" eller " falskt" äger tillämplighet.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Malena
  Kortform av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.
 • Malin
  Svensk variant av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.
Besläktade namn: Malene

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs affirmativ?

adjektiv
positiv en affirmativ
ett affirmativt
den|det|de affirmativa
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2