Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

Är nobel en synonym till prydlig?

Hur används ordet approbera?

      1. Idén var dock inte unik för Sverige, skeppsmodellkammare fanns redan i andra länder vilket avspeglas i det kungliga brevet från den 22 april 1752: ”... modellcamrar vid Wårt Amiralitet måge upprättas, hvaruti alla approberade Modeller, så till skjepp och Gallerer som flere machiner jämte dertill hörande Ritningar noga kunna förwaras, hwilket i synnerhet länder till stor nytta för de lärande vid Ammiralitetet, och hos andra wählbestälta siömagter redan kommit igång ”.
      1. När en ny soldat hade rekryterats och blivit godkänd av kompanichefen blev han rekryt för att sedan bli soldat först vid nästa generalmönstring om han approberades, dvs.
      1. Utom vid mottagarens omedelbara dödsfall, var en icke approberad prästs bot ogiltig.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Yvonne

Fransk form av det hebreiska namnet Johanna: Herren är nådig. Även femininum av det franska namnet Yves: idegran. .

Jeanette

Diminutiv av det franska namnet Jeanne (från det hebreiska namnet Johanna: Herren är nådig)..

Besläktade namn: Yvette