/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till avvikande form

Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är mobba en synonym till kujonera?

Hur används ordet avvikande form?

  1. Fast då framstod sjukdomen bara som en avvikande form av lunginflammation.
  2. Brev med avvikande form kallas klumpförsändelser.
  3. Genetiska undersökningar visade att dessa två arters kromosomer har en avvikande form.
  4. De har ofta en avvikande form och ibland finns små knoppar eller gropar framför dem.
  5. Hårfästet är ofta format som ett V, och öronen har i många fall avvikande form.
  6. En njure kan till exempel saknas helt eller ha en avvikande form, så kallad hästskonjure.
  7. Samma sägen i något avvikande form upptecknades av Wilhelm Julius Coyet 1692, en berättelse som trycktes 1775.
  8. Dessa får en grön färg och tjänstgör som vanliga blad, även om de ofta har en helt avvikande form.
  9. De mellersta framtänderna har fått en från alla andra däggdjur avvikande form, försedda med taggar, och är större än de tänder som sitter längre bak.
  10. Ett stort antal sådana kärl, oftast rikt smyckade och mestadels attiska, har bevarats till vår tid ; från Argos har man funnit exemplar av något avvikande form.
  11. Bland hans arbeten över andra djurgrupper kan nämnas bearbetningen av de nordiska kammaneterna (1912) i Ingolfexpeditionen ; här finns en monografi om den starkt avvikande form Tjalfiella.
  12. I detta sammanhang var även fyrkantiga glas på tal, men några fullgoda glasögon av avvikande form blev inte möjlig förrän man i Frankrike lärt sig framställa symmetriskt cylinderglas 1813.
  13. För att lätta upp den annars strikta gestaltningen finns genomgående några lekfulla detaljer, exempelvis osymmetrisk placerade balkonger, ett burspråk, enstaka fönster med avvikande form eller fasadmonterade flaggstänger där företaget kunde hissa sin egen flagga.
  14. Koralboken är källa till minst två psalmmelodier i 1819 års psalmbok, nr 106, dock i en något avvikande form och melodin för en psalm i 1695 års psalmbok nr 340, som bearbetades till nr 53 i 1819 års psalmbok.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Enar
  Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe.
 • Einar
  Nordiskt namn som betyder en som strider ensam eller ensam kämpe.
 • Besläktade namn: Eina, Eje

Mest sökta

föregående vecka
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2