Vad betyder bok?

Mer innehåll nedan
Fortsätt scrolla

bok i sammansättningar

Hur används ordet bok?

   1. Hon har skrivit flera artiklar i både egyptisk och internationell press och håller nu på att färdigställa en bok i ämnet.
   2. Serien bygger på Cousins uppmärksammade bok som publicerades för tio år sedan.
   3. Mats Johansson är ledamot av riksdagens utrikesutskott och har nyligen skrivit en bok om Rysslands upprustning.
   4. Så heter en ny bok som vill ge dig ledtrådar till hur du kan arbeta med självkänslan: ett av dina viktigaste redskap för att klara av livet som arbetssökande.
   5. Filmen bygger på en bok med samma namn och handlar om den amerikanske militären Eric Maddox vars förhörsarbete ledde till att Saddam Hussein gömställe avslöjades.
   6. Henrikssons bok är inte fri från sådana misstag.
   7. Nu kommer hans bok om hur man med acceptans och engagemang klarar sig igenom svåra kriser.
   8. Jag hoppas att min nya bok ska sälja i USA och på andra platser och rädda mig.
   9. Karin Henrikssons bok om rasfrågan i USA är skriven i ljuset av denna vändning.
   10. Allt man inte visste att man undrade över finns med i Staffan Skotts bok om judarnas historia.
   1. Hon överlämnade en bok på tjugofem ark till exmaken och sa att allt fanns nerskrivet där.
   1. I skuggan av en stor bok slår jag mig ner och tänker på just ingenting av vikt.

Historik för bok

 • 1. bok, trädnamn, fornsvenska bōk (bök) = fornisländska o. fornnorska bók, danska bøg (med ø från plural eller från kollekt. böke), anglosaxiska bóc-, jämför medellågtyska bôke, fornhögtyska buohha (nyhögtyska buche) o., med i-avledning, lågtyska böke, anglosaxiska béce (engelska beech); motsvarande latin fāgus, bok, forngrekiska phēgós, ett slags ek, möjligen också 'kastanj' (med avseende på betyd.-växlingen jämför under lind); vanligen fört samman med forngrekiska phageīn, äta (jämför sarkofag); i så fall: träd med ätlig frukt. — Om Bartholomaes av somliga godtagna, men säkerligen felaktiga sammanställning med kurd. bûz, alm, o. flera andra indoeuropeiska ord av u-serien se Schrader ZfdW 11:4; jämför senare Bartholomae IF 31:36 n. 2 o. Schrader Reallex.² s.171. — Slaviska buk-, bok, bokstav, från urgermanska spr.; jämför senast Brückner KZ 46:195.- Härtill kollekt, böke = fornsvenska = fornisländska o. fornnorska bǿki och så vidare, av urgermanska *bōkia-. — Om ett annat svenskt ord för 'bok' se Hestra.
 • 2. bok, (läse- o. d.), fornsvenska bōk f. = fornisländska o. fornnorska bók, f., danska bøg, gotiska bôkôs plural, brev, bok, anglosaxiska bóc f. (engelska book), men fornsaxiska bôk, fornhögtyska buoh (nyhögtyska buch) n.; samma ord som föreg.; egentligen: stycke bokträ, varpå runor ristades; jämför Taciti framställning i Urgermanska kap. 10 om de märken (notœ), varmed hos germanerna vid lottning och dylikt de pinnar förseddes, som skurits från 'ett ätliga frukter bärande träd' (arbori frugiferœ), varmed vid denna tid knappast vanliga fruktträd utan snarast bok (eller ek) åsyftats; jämför även bokstav. — Boklåda, 1617 = danska boglade, efter nyhögtyska buchladen; se för övrigt låda 1.

Mina sökningar

Dagens namnsdag

Dagmar

Nordisk variant av det slaviska namnet Dragomir: fredsäll..

Rigmor

Danskt namn som betyder den mäktiga mön..

Hur böjs bok ?

substantivDefinition: tryckt skrift, band, räkenskap
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en bok boken böcker böckerna
genitiv en boks bokens böckers böckernas
substantivDefinition: lövträd
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en bok boken bokar bokarna
genitiv en boks bokens bokars bokarnas