/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till backstuga

Hur upplevde du uppläsningen av backstuga?

eller
Mer innehåll nedan
/1004363/HBSynonymerMobilMid
Fortsätt scrolla

backstuga är sammansatt av

/1004363/HBSynonymerMobilBot

Är hemlistisk en synonym till cesur?

Hur används ordet backstuga?

  1. Gustaf fann ingenting förvånande i det faktum att Bengta vandrade den halva milen från sin backstuga till Stensvik och tillbaka igen.
  2. De flyttade till en backstuga när Petters far pensionerades från armén.
  3. Ovanför familjen Schagerlinds backstuga finns en knalle där folk säkert spanat mot krossen efter hemvändande kuttrar eller bara efter ångbåten från Göteborg.
  4. Erikslunds backstuga var från 1860-talet.
  5. Tuvan är namnet på en backstuga.
  6. 1832 uppfördes en backstuga vid namn Bäcken.
  7. Sandstugen är en backstuga från 1700-talet.
  8. Strax söder om själva gården finns en backstuga.
  9. På gårdens marker fanns även en backstuga, Rydsberg.
  10. Nybygget var en backstuga som uppfördes runt 1873.
  11. Hon flyttar till en backstuga under Håf Nygård.
  12. Är en backstuga som nämns första gången 1871.
  13. Myrstugan är en backstuga som byggdes tidigare än 1764.
  14. Det är osäkert om den ursprungliga Källstugan var torp eller backstuga.
  15. På gårdens ägor finns en backstuga som förvaltas av Bäckebo sockens hembygdsförening.
  16. 1845 byggdes en liten backstuga på en gammal väg mellan Eskilstorp och Björstorp.
  17. Mickelsberg var namnet på en backstuga på Hökmossen som tillhörde Västberga gårds ägor.
  18. Pihlstugan var troligen en backstuga utan åker och äng, möjligen med någon liten täppa.
  19. De fick då flytta in i en så kallad backstuga som arrenderades av husbonden.
  20. 1845 – 1850 var Hanna Svensdotter och dottern Bengta i husförhörslängden skrivan på Kalvsviks backstuga.
  21. Under senare år uppfördes även en backstuga på området, 100 meter sydost om torpet.
  22. Till backstugan hörde det sällan jordbruksmark.
  23. Till backstugan fanns det sällan ett jordbruk.
  24. 1844 uppfördes söder om Baggarp backstugan Nybygget.
  25. Det är den enda bevarade backstugan i området.
  26. Motsvarigheten i resten av Sverige är närmast backstugan.
  27. Till Hökmossen hörde backstugan Mickelsberg, som gav Mickelsbergsvägen sitt namn.
  28. Hembygdsföreningen köpte 1930 in backstugan Boden, ligger på Dals mark.
  29. Svensson bodde i backstugan med sin familj till han avled 1869.
  30. På 1920-talet nedmonterades backstugan och användes som timmer vid nybyggnationer.
  31. Sentida torp på ägorna är Gustavsberg, byggt 1902 och backstugan " Salbergs".
  32. Till stället hörde även backstugan Perstorp som gav nuvarande Perstorpsvägen sitt namn.
  33. I backstugan finns en relativt stor jordkällare, en förstuga/kök och ett boningsrum.
  34. När Stora Björnåsen upphörde som dagsverkstorp beboddes backstugan och torpstugan av äldre och värnlösa.
  35. Därmed var backstugan inte skattelagd, och i motsats till torpen ofta upplåtna utan dagsverkesskyldighet.
  36. Han bodde där till 1863 när han dog, och hans dotter med man övertog backstugan.
  37. Namnet Gustaf kommer från statardrängen Gustaf Andersson (1810-) som var den första boende på backstugan.
  38. Söder om Stora Kleven uppfördes backstugan Klefvstugan år 1801, som senare kom att kallas Lilla Kleven.
  39. 1847 uppfördes backstugan Svenstorp i den västligaste delen av gårdens ägor, nära gränsen till Stutstorp och Råmmarp.
  40. Åkerlyckan " Bäckalyckan" låg i ägornas sydvästra hörn, samt den närliggande backstugan Sörängen, där Johan Andersson med föräldrar bodde.
  41. Resterna av backstugan består av en syllstensrad som är 10 kvadratmeter, 50 centimeter bred och 20 till 30 centimeter hög.

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Dagens namnsdag

 • Malena
  Kortform av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.
 • Malin
  Svensk variant av det hebreiska namnet Magdalena som betyder kvinna från Magdalena. Magdalena var en by i Palestina.
Besläktade namn: Malene

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs backstuga?

substantiv
singular plural
obestämd form bestämd form obestämd form bestämd form
nominativ en backstuga backstugan backstugor backstugorna
genitiv en backstugas backstugans backstugors backstugornas
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2