/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Visar resultat för beslutande, menade du besluta?

Synonymer till beslutande

Hur upplevde du uppläsningen av beslutande?

eller

beslutande i sammansättningar

/1004363/HBSynonymerMobilMid

Är jolm en synonym till lank?

Hur används ordet beslutande?

  1. Ett alltför nära samröre mellan politiker och näringsliv i stadens kommunala bolag har gjort att den beslutande organisationen kringgåtts och att makten koncentrerats hos en mindre grupp.
  2. Är det överraskande att Lars E O Svensson beslutat att inte ställa upp för omval som ledamot i Riksbankens beslutande direktion?
  3. Första verkliga provet kommer i december då WTO håller årets beslutande ministermöte på Bali.
  4. Vice riksbankschefen Karolina Ekholm anförde i ett särskilt yttrande att hon föredrar någon form av beslutande kommitté som tar till vara såväl Riksbankens som Finansinspektionens särskilda kompetenser.
  5. Det är enbart när biodrivmedlen klarar av att radikalt sänka utsläppen av koldioxid per körd mil som gemensamt beslutande styrmedel och kostnader kan motiveras.
  6. Efter Islands och Finlands misslyckade kandidaturer till säkerhetsrådet är det av vikt att Norden åter får representation i det mäktigaste av FN:s beslutande organ.
  7. Men att inte en enda kvinna finns i tennisens högsta beslutande organ vittnar faktiskt om diskriminering.
  8. Sedan i fjol är hon också medlem i Mauritius centralbanks beslutande råd.
  9. Vid tidigare möten har ledamöter i det beslutande rådet varnat för att dagens penningpolitik riskerar att skapa framtida problem.
  10. Det man lovade var ett jämställd näringsliv med lika många kvinnor på beslutande positioner i hela bolagens organisationer.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-07-02

 • Rosa
  Latinskt namn med betydelsen ros.
 • Rosita
  Spansk diminutivform av det latinska namnet Rosa: liten ros.
 • Besläktade namn: Rosalie, Rosi, Rosie, Rosina, Rosine

Namn relaterade till beslutande

 • Alfred
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2