/1004363/HBSynonymerPanorama
/1004363/HBSynonymerMobilTop

Synonymer till betrygga

Hur upplevde du uppläsningen av betrygga?

eller
/1004363/HBSynonymerMobilMid

Liknande ord till betrygga

Nyhet

betrygga i ordbok från 1870

Är novitie en synonym till novis?

Hur används ordet betrygga?

  1. För att betrygga säkerheten anställde han några karlar som kunde följa med på resan över berget.
  2. FPA:s uppgift är att betrygga befolkningens basutkomst, befrämja hälsa och stöda en egenhändig överlevnad i olika livssituationer.
  3. Sedan 1809 års riksdag sammanträtt, tog Cederström en betydelsefull del i arbetet för att betrygga de åsyftade resultaten av statskuppen.
  4. Genom att undergräva olika mekanismer som skulle betrygga rättssäkerheten försäkrade sig Dollfuß regim om extraordinära medel i kampen mot sina motståndare.
  5. Därför har vi bestämt oss för ytterligare åtgärder för att betrygga förare av dieselbilar och återställa förtroendet för dieselteknologi, sade Daimlers vd Dieter Zetsche i ett uttalande under tisdagen,
  6. Det har troligen funnits bebyggelse i form av en mindre befästning uppe på landborgen redan i slutet av 900-talet för att betrygga överfarten mellan Skåne och Själland.
  7. Dylika avslöts även mellan Tyskland å ena sidan samt Polen och Tjeckoslovakien på den andra, varutöver fördrag mellan Frankrike och Polen/Tjeckoslovakien var avsedda att ömsesidigt betrygga dessa staters gränser.
  8. Under nordamerikanska frihetskriget strävade Bernstorff efter att betrygga de neutrala staternas fria sjöfart, men ville samtidigt vidmakthålla ett gott förhållande till England och föreslog i detta syfte kejsarinnan Katarina II 1778 ett förbund, men utan framgång.
  9. Att ståndarna endast är två hos tätörtsväxterna är inte en brist eller nackdel, utan en förenkling i förening med större fullkomlighet, ty blommans inrättning är nog sinnrik till att betrygga pollineringen även med ett så ringa antal ståndare.
  10. Johan Gyllenstiernas eftersträvade en självständig politisk ställning för Sverige, att göra landet oberoende av främmande makter och betrygga dess framtid genom ett nära förbund med Danmark och genom en stark krigsmakt, som huvudsakligen borde bestå i ett väl ordnat sjöförsvar.
  11. Om diktens förutsättningar äro mytiskt riktiga, hafva gudarne efter något af de tillfällen, då de förgäfves brände Gullveig, låtit å heligt ställe i underjorden, i Mimers rike, och utanför muren kring Breidablik, dit intet ondt får komma, låtit jorda häxans lämningar för att sålunda betrygga sig mot deras återupplifvande.
  12. I andra perioden hade laget en betryggade 3-0-ledning.
  13. Det känns betryggade, sade Paul Nahon, chef vid France 3, till fransk radio på fredagen.
  14. År 1872 betryggade han försöksanstaltens på Rothamsted fortvaro, i det att han till densamma donerade försöksjorden och ett kapital av 100 000 pund.
  15. Dess framtid betryggade han genom att i sitt testamente till svenska staten överlämna egendomen Nääs och ett kontant belopp av 380 000 kronor för att under namnet August Arabamssons stiftelse bilda en fristående institution för slöjdlärarutbildning.
  16. Men i själva verket var detta numera blott en form, varigenom lagarnas offentliggörande betryggades.
  17. Fliedner insamlade emellertid under en resa i Tyskland, Kungariket Förenade Nederländerna och England (1822-24) så rika bidrag, att församlingens tillvaro betryggades.
  18. Preussen hade endast 17 röster i förbundsrådet, eller mindre än en tredjedel av hela antalet (61), men dess inflytande betryggades därigenom, att de små norra staterna nästan oföränderligt röstade lika med detsamma.
  19. Gustav Vasas uppstigande på tronen återställde emellertid konungabalkens konungaed (från denna tid avlagd vid kröningen), om också ej i alldeles oförändrat skick, som det enda rättesnöret för kungens och folkets inbördes maktställning, och detta betryggades genom arvrikets införande (1544).
  20. Får vi ytterligare nederbörd i stora mängder, att det här mönstret fortsätter i några månader, så kan vi räkna med en betryggad situation även i de stora grundvattenmagasinen.
  21. För att tillförsäkra sitt verk en betryggad framtid uppmanade de vidare stiftelsens beskyddare och vänner, bland vilka särskilt kan nämnas prinsessan Eugénie, att omhänderta dess angelägenheter.
  22. Efter inrättandet av Antikvitetskollegium förordnades han 1667 till dess förste styresman och såg som sådan sin ålderdom betryggad mot de penningbekymmer som följt honom livet igenom.
  23. Stiftelsen, som var avsedd för yngre hantverksidkare och sjömän, var för sitt bestånd betryggad genom avkastningen av stenhus i Norrköpings stad och några säterier i grannskapet.
  24. I sin blinda tro på enväldet ansåg han detta likgiltigt, när blott konungens makt var betryggad, och han fäste stor vikt vid att vinna konungens stamland åt kronan.
  25. Dessutom finns liksom hos backtimjan blommor med hälften så stor krona ; de är honblommor på särskilda plantor, men de besöks av talrika insekter, så även de enkönade blommornas pollinering är betryggad.
  26. Den högsta formen av statsliv ansåg han vara frihet, varmed han menade att individernas säkerhet var betryggad genom att de inte kunde tvingas till annat än vad lagen påbjöd eller hindras från att göra vad lagen tillät.
  27. Året därpå skänkte hans änka hela sin förmögenhet, som uppgick till den ansenliga summan av omkring 280.000 daler kopparmynt, till Skevikarna, som därigenom kom i besittning av så stora tillgångar, att deras ekonomiska ställning tycktes vara betryggad för alltid.
/1004363/HBSynonymerMobilBot

Dagens namnsdag 2022-08-18

 • Ellen
  Dansk form av namnet Elin, från det grekiska namnet Helena: fackla. Även en engelsk variant av det grekiska namnet Eleonora: barmhärtig.
 • Lena
  Svensk variant av det hebreiska namnet Magdalena, kvinna från Magdala, och det grekiska namnet Helena, fackla.
 • Besläktade namn: Lene, Lenita

Mina sökningar

Rensa mina sökord

Mest sökta

föregående vecka

Hur böjs betrygga?

verb
aktiv passiv
grundform att betrygga att betryggas
nutid betryggar betryggas
dåtid betryggade betryggades
supinum har|hade betryggat har|hade betryggats
imperativ betrygga
particip
presens betryggande
perfekt en betryggad
ett betryggat
den|det|de betryggade
Syns inte alla böjningar? Svep med fingret över tabellen.
/1004363/HBSynonymerMPU1
/1004363/HBSynonymerMPU2
Testa våra nya ordspel
Kostnadsfritt